Az Alkotmánybíróság 2004. március 22-23-i teljes ülésének napirendje

2004.03.22. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos törvények módosításáról. A testület foglalkozik a Rendőrségről szóló törvénynek az élethez való joggal kapcsolatos szabályait kifogásoló indítvánnyal.

A teljes ülés napirendjén szerepel az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény egyik előírása.

Az Alkotmánybírók elé kerül az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítvány.

Egy indítványozó a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a perújításra vonatkozó egyik rendelkezését vitatja.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG