Április elsejétől változnak a KRESZ előírásai

2004. április elsejétől több ponton változnak a KRESZ szabályok, amelyet főként az Európai Uniós joggyakorlat átvétele indokol. Az új rendelkezések egyik legfontosabb eleme, hogy a megkülönböztető jelzésekkel felszerelt gépjárművek - e jelezéseik működtetése nélkül, továbbá a betegszállító járművek is használhatják az autóbusz forgalmi sávokat.

Az új jogszabály a betegellátás gyors és hatékony működtetését segíti elő, ugyanis lehetővé teszi a betegszállításra használt, és megkülönböztető jelzésekkel fel nem szerelt gépjárművek esetében az autóbuszok részére kijelölt forgalmi sáv használatát. Megengedi - e gépjárművek számára - az egyes behajtási és várakozási tilalmak figyelmen kívül hagyását, valamint a díjfizetéshez kötött várakozó helyek egy óra időtartamú díjmentes igénybevételét.

A módosítás az autóbusz forgalmi sáv használatát a kommunális szemét szállítására szolgáló járművek részére is megengedi, az este 20 óra és reggel 6 óra közötti időszakban.

A változtatás pontosítja a háromkerekű motorkerékpár (tricikli) fogalmát is. Ezekre a járművekre eddig 40 km/óra sebesség-korlátozás volt érvényben, az új rendelkezések értelmében azonban - az európai gyakorlatnak megfelelően - ez az előírás csak az áruszállításra szolgáló háromkerekű motorkerékpárokra lesz érvényes.

A figyelmeztető jelzést használó, megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművek esetében módosulnak a jelzés használatára vonatkozó szabályok. A figyelmeztető jelzés használatára jogosult járművek köre kiegészül a radioaktív anyagot szállító járművekkel.

A közlekedésére vonatkozó szabályok a lakó- pihenő övezetekben is módosulnak. A személygépkocsik tömegkorlátozás nélkül, továbbá az építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsik és hozzájuk kapcsolt pótkocsiik is behajthatnak az övezetbe.

A mozgáskorlátozott személyeket szállító járművekre vonatkozó rendelkezésben valamennyi kedvezményre jogosító hivatkozást feltüntetik, ezzel egységes értelmezést biztosítva.

2004. május elsejétől, Magyarország Európai Uniós csatlakozásának napjától, a nagy tömegű járművek (a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek, illetve a 17 ülőhelynél többel rendelkező autóbuszok) esetében, kötelezővé válnak a menetíró készülék használatára vonatkozó közösségi szabályok. A közlekedés biztonságának növelése érdekében ekkortól a vezetéssel és pihenéssel eltöltött időtartamok az EU gyakorlatához igazodnak majd.