Magántámadás az MTI ellen

2004.04.28. Index

A médiapiac nagyjai után egy magánszemély is "megtámadta" a Magyar Távirati Irodát üzletpolitikája miatt. Egy szabadúszó újságíró az adatvédelmi ombudsmanhoz fordult, mert szerinte a hírügynökség megsértette az állampolgárok információhoz való jogát azzal, hogy február vége óta az MTI nyilvános internetes honlapja csak 4-5 hírt közöl naponta.

Mihancsik Zsófia szabadúszó újságíróként fordult az adatvédelmi biztoshoz, mert megítélése szerint "nemcsak munkájához elengedhetetlen, de állampolgári létéhez" is hozzátartoznak a világ történéseiről szóló "pontos és alapos információk". Az újságíró beadványa felveti, hogy az MTI a február végén meghozott intézkedésével megsérti nemzeti hírügynökségről szóló törvényt is, amely az MTI közszolgálati feladatai közé sorolta, hogy "biztosítsa a hozzáférhetőséget minden olyan hírhez és tudósításhoz, amelynek ismerte szükséges a nyilvánosság számára az egyéni és közösségi jogok és érdekek megfelelő érvényesítéséhez".

Az adatvédelmi biztos válaszában leszögezi: vizsgálata nem terjedhetett ki arra, hogy az MTI gyakorlata sérti-e a sajtószabadságot. Péterfalvi Attila viszont megállapítja, hogy a nemzeti hírügynökség jogállásának és működésének meghatározása során a jogalkotó "nem járt el kellő körültekintéssel". A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992-es törvény ugyanis azt írja elő, hogy az MTI, mint közfeladatot ellátó szerv köteles 15 napon belül bárki számára hozzáférhetővé tenni minden - személyes adatot nem tartalmazó - adatot, dokumentumot. A nemzeti hírügynökségről szóló 1996-os jogszabály viszont valóban előírja, az MTI egy olyan részvénytársaság, amely nem kötelezhető ingyenes szolgáltatásra. Péterfalvi szerint az MTI "közel monopol helyzete" miatt aggályosnak tekinthető az ellentmondás, ezért a országgyűlés elnökénél és az igazságügyi miniszternél kezdeményezi a két törvény összhangjának megteremtését.

Bővebben:
http://index.hu/…old/mti0427/

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
OMBUDSMAN