Az Alkotmánybíróság 2004. május 17-18-i teljes ülésének napirendje

2004.05.14. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a Btk. gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítása ügyében. A testület foglalkozik az államfőnek azzal az indítványával is, amely a mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedéssel kapcsolatos törvény előzetes alkotmánybírósági vizsgálatát kéri.

Az alkotmánybírák elé kerül a Büntető Törvénykönyvnek a kábítószerrel visszaélés bűncselekményét érintő tényállásai alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítvány.

Az Alkotmánybíróság megvitatja az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvénynek a választójogosultság nyilvántartásával összefüggő egyik rendelkezését kifogásoló indítványt.

Egy indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát kérte, mert álláspontja szerint az Országgyűlés hiányosan szabályozta a gyermek elhelyezésének kérdését a családjogi törvényben illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben .

Egy másik indítványozó szerint az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló törvénnyel kapcsolatban áll fenn mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség, a beteg képviseletére jogosult társadalmi szervezet létrehozásával összefüggő rendelkezés hiányosságai miatt.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG