AB döntés a gyógyszerárakról

2004.05.27. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2004. május 25-i ülésén elutasította azokat az indítványokat, amelyek a gyógyszerárak befagyasztásával kapcsolatban az árak megállapításáról szóló törvény felhatalmazó szabályának (19. §-ának) az alkotmányellenességét állították.

Egyben alkotmányos követelményt határozott meg, amely szerint: az árakra vonatkozó rendelkezésre csak a feltételek együttes fennállása esetén, kivételesen, átmeneti jelleggel, a beavatkozás időbeli hatályának meghatározása mellett kerülhet sor; újabb ármeghatározás csak a felhatalmazásban meghatározott együttes feltételek ismételt bekövetkeztében történhet.
Az Alkotmánybíróság ugyanakkor alkotmányellenessé nyilvánította az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és egyes tápszerek átmeneti árszabályozásáról szóló, 2004. április 1-jén hatályba lépett kormányrendeletet [48/2004. (III. 19.) Korm. rend.].
Határozatában megállapította, hogy a gyógyszerárak befagyasztását előíró jogszabály megalkotásakor a Kormány túllépte az ártörvényben adott felhatalmazás kereteit és anélkül rendelkezett az árakról, hogy annak együttes törvényi feltételei fennálltak volna.

A testület alkotmányellenessé nyilvánította az ártörvényt módosító, még hatályba nem lépett azokat a szabályokat is [7. § (4) bekezdés, 24. §], amelyek értelmében nem a törvény, hanem kormányrendelet határozta volna meg a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalomban felszámítható legmagasabb ára megállapításának részletes szabályait, az eljáró hatóságot és az ár közzétételének módját. E rendelkezések nem lépnek hatályba.
Az Alkotmánybíróság a törvényi felhatalmazás hiánya miatt megsemmisítette a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletnek azt a szabályát is, amelynek alapján az egyes gyógyszerek áráról, a már támogatott gyógyszer árának változására irányuló kérelemről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár dönthetett volna.

Az Alkotmánybíróság elutasította azokat az indítványokat, amelyek szerint a Kormány mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal, hogy nem alkotott jogszabályt az átmeneti árszabályozás következtében a közforgalmú gyógyszertárak által elszenvedett veszteségek teljes körű kompenzációja tárgyában.

A határozat a megsemmisített rendelkezések hatályvesztésének időpontját 2004. június 30-ában határozta meg, időt hagyva a szükséges intézkedések megtételére.

A határozat szövege online olvasható:
http://www.mkab.hu/…05970004.htm