Tesztautók utáni cégautó adó fizetési kötelezettség

2004.05.27. APEH

A 2004. január 1-jétől hatályos Szja törvény 70. § (1) bekezdése alapján természetbeni juttatásnak minősül a kifizető tulajdonában lévő, vagy általa bármely más jogcímen használt személygépkocsi magáncélú használatára tekintettel keletkező jövedelem. A törvény alapján magáncélú használatnak minősül, ha bármely körülmény vagy dokumentum alapján megállapítható, hogy a személygépkocsit magánszemély személyes célra is használ(hat)ja. A módosult szabályozás alapján tehát a magánhasználat lehetősége is adófizetési kötelezettséget von maga után.

Az Szja törvény nem tartalmaz speciális szabályozást a tesztautóra vonatkozóan, annak használata esetén tehát az általános szabályozás az irányadó. A társaságnak az érintett gépkocsi tekintetében az adott hónapra adófizetési kötelezettsége keletkezik, amennyiben a gépkocsi tesztelése, a vevőknek történő bemutatása közben, illetve ezen túlmenően a társaság alkalmazottjának, az autót kipróbáló magánszemélynek magáncélú használatra lehetősége nyílik.

A gépkocsi tesztpilóta, illetve a forgalmazó cég alkalmazottja által történő tesztelése közben magáncélú használat lehetősége jellemzően nem merül fel, cégautó-adó fizetési kötelezettség az autó tesztelésére tekintettel nem keletkezik.
Hasonlóan ítélhető meg a gépkocsik meghatározott útvonalon és meghatározott időkorláton belül történő mozgatása, szállítása (másik telephelyre, kiállításra, vevőhöz történő szállítás), amely esetén, mivel a magáncélú használat lehetősége nem biztosított, szintén nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

Ha azonban a személygépkocsi fent említett használata közben, vagy azon kívül az alkalmazott egyéb célra, saját közlekedésre, munkába járásra is használhatja a gépkocsit, a forgalmazó cégnek az adott hónapra a cégautó-adót meg kell fizetnie.

A személygépkocsi potenciális vevőknek történő bemutatása kapcsán a következő állapítható meg. A jellemzően rövid időtartamú, és kötött útvonalon történő, felügyelet mellett megvalósuló közvetlen bemutató - függetlenül attól, hogy a gépkocsit a magánszemély vagy a cég alkalmazottja vezeti, illetve hogy a cég dolgozója az autóban tartózkodik-e vagy a próbát az autón kívülről felügyeli, nem ad magáncélú használatra lehetőséget, így adófizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

Amennyiben azonban a forgalmazó cég a gépkocsit kipróbálás céljából a magánszemélynek használatra átadja (tehát átadja részére a gépkocsi kulcsát, papírjait, és a magánszemély a próbaút alatt szabadon dönthet az útvonalról), azaz a bemutató közvetetten, felügyelet és kontrol nélkül valósul meg, a magáncélú használat nem zárható ki, a forgalmazónak adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Más a helyzet, amennyiben egy társaságnak ad át kipróbálásra gépkocsit a forgalmazó. Ekkor a társaság válik a gépkocsi használatának átengedésére kizárólagosan jogosultnak, a cégautó-adó fizetési kötelezettség keletkezését a társaságnál kell vizsgálni.

Az adófizetési kötelezettség alapja a gépkocsit kipróbáló társaságnál a gépkocsinak a forgalmazó cég által számára közölt bekerülési értéke (beszerzési ára) vagy az autó szokásos piaci értéke. A gépkocsi beszerzési áráról történő nyilatkozat a forgalmazó társaságnak nem feltétlen kötelessége.
A naptári napok szerinti adófizetést az Szja törvény kizárólag bérbevétel esetén engedi meg, a forgalmazó cégnek és a gépkocsit kipróbáló társaságnak tehát a gépkocsi magáncélú használatára tekintettel a teljes havi adótételeket kell megfizetni.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS