Az Alkotmánybíróság 2004. június 7-8-i teljes ülésének napirendje

2004.06. 4. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság megkezdi az egészségügyi magánosítással kapcsolatban országos népszavazást elrendelő országgyűlési határozat alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását.

A testület folytatja a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő jelenségek elleni fellépés szabályairól szóló törvénynek a szexuális szolgáltatás reklámozásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseit kifogásoló indítvány tárgyalását.

Az alkotmánybírók foglalkoznak azzal az indítvánnyal, amely szerint a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvénynek alkotmányellenesek a felszámolási eljárással kapcsolatos egyes rendelkezései.

A testület elé kerül az az indítvány, mely szerint az alaptörvénybe ütköznek a személyi és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló törvénynek a személy- és vagyonőrökre vonatkozó egyes szabályai.

Egy indítványozó szerint a légi közlekedésről szóló törvény több rendelkezése is nemzetközi szerződésbe ütközik, továbbá mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn a jogszabállyal kapcsolatban.

Egy másik indítványozó szerint alkotmánysértők a polgári peres eljárásról szóló törvénynek a bizonyítás eredményének mérlegelésére vonatkozó rendelkezései.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a helyi népszavazás kezdeményezésével összefüggő egyik szabályát kifogásoló indítványt.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG