Korábbi adóév(ek)ben jóváhagyott osztalék 2004. május 1-től történő kifizetése

2004.06. 4. APEH

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) osztalékadót érintő - 2004. május 1-jével hatályba lépett - szabályozása tekintetében a Tao. tv. 27.§ (3) bekezdésében előírt feltételeket a kifizetés időpontjában kell vizsgálni, azaz az osztalékadó mentesség független az osztalék keletkezésének, illetve az osztalékfizetés eldöntésének az időpontjától.

A fentiekben leírtakat támasztja alá az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 303. § (8) bekezdése, mely szerint a "... Tao. 27. §-ának (3) bekezdését megállapító rendelkezése a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően kifizetett (juttatott) osztalékra és az azzal összefüggő adókötelezettségre kell alkalmazni."

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS