Az IHM a szükséges intézkedések azonnali megtételére kérte a Magyar Posta Rt.-t

2004.06.10. IHM

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium vizsgálatot rendelt el több országos napilapban június 9-én megjelent írással kapcsolatban. A cikkek szerint a Magyar Posta Rt. nem kézbesíti azokat a hírlapokat, amelyekben a kampánycsendet sértő közlést észlel.

A vizsgálat megállapította, hogy a Magyar Posta Rt. üzletág vezetőjének a kiadók részére küldött levelében foglaltak ellentétesek a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 30.§ (2) bekezdésében, valamint a 31.§ b. pontjában foglaltakkal. A törvény ugyanis kimondja, hogy a postai szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A nem zárt postai küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja.

A postai szolgáltató jogszabálysértés - így a konkrét esetben kampánycsend sértés - megállapítására nem jogosult. A kampánycsend megsértésének gyanúja esetén a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77-81. §-aiban foglalt eljárást kell alkalmazni, mely eljárás a választási bizottság hatáskörébe tartozik.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a szükséges intézkedések azonnali megtételére kérte a Magyar Posta Rt.-t.