Az Eva alanya nem részesülhet kompenzációs felárban

2004.06.14. APEH

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva törvény) szabályainak 2004. január 1-jétől hatályos módosításával [2004. évi IX. törvény 70. § (3) bek. és 73.§] 2003-ban és 2004-ben azon adózók is alanyai lehetnek az evá-nak, akik (amelyek) a mezőgazdasági termékeiket felvásárlóknak értékesítették és kompenzációs felárban részesültek.

Ez a módosítás azt jelenti, hogy az eva alanyiság választásánál nem kizáró ok az a körülmény, hogy az adózó korábban kompenzációs felárban részesült. Az eva alanyok azonban nem alanyai az áfa törvénynek, tehát amennyiben az eva alanyaként mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, kompenzációs felárban nem részesülhetnek.

Az áfa törvény 58.§ (1) bekezdése alapján a felvásárló csak a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany részére köteles kompenzációs felárat fizetni. A felvásárló ezt a kompenzációs felárat az áfa törvény 58.§ (3) bekezdése szerint a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanytól történő felvásárlás esetén előzetesen felszámított adóként érvényesítheti. Azokban az esetekben, amikor a felvásárló kompenzációs felárat fizet az eva alanyaként mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany részére, a felvásárlási ár ugyan a kompenzációs felárral emelt összeg, azonban a felvásárló a kompenzációs felárat előzetesen felszámított adóként nem veheti figyelembe.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS