Megjelent az Infokommunikáció és jog című folyóirat első száma

2004.06.18.

A Dialóg Campus Kiadó gondozásában kéthavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, hírközlési jogi és médiajogi témájú írásokat közöl.

A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség ‑ védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások. A lap a jogi kérdések alaposabb megértése végett műszaki és gazdasági témájú tanulmányokat, háttérelemzéseket is közöl.

A folyóirat egyik legfontosabb célkitűzése, hogy előmozdítsa a téma tudományos elismertségét. E jogterületek gyakorlati jelentőségének – az érintett szektorok gazdasági súlyához igazodó – növekedésével párhuzamosan kialakul az igény a felmerülő kérdések tudományos feldolgozására, és alakulóban van az ezt megvalósítani képes kutatói kör. A folyóirat szerkesztésében ugyanakkor döntő szempont, hogy a tudományos elemzések ne szakadjanak el a tényleges, gyakorlati problémáktól. Ennek megvalósítása végett a lap folyamatosan figyelemmel kíséri az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett feltétlenül ide értve például az országgyűlési biztosok gyakorlatát, a versenyfelügyeleti, hírközlésfelügyeleti és médiafelügyeleti szervek gyakorlatát, sőt az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is.

A folyóirat szakmai hátterét elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete - http://www.ikjk.hu - biztosítja.

További információk, előfizetés a Kiadó honlapján:
http://www.dialog-kiado.hu/?…

Az első szám tartalmából

BEKÖSZÖNTÕ
Balogh Zsolt György, Polyák Gábor

TANULMÁNYOK

Verebics János: Elektronikus kormányzat és jogi szabályozás

Tóth András: A közvetítő-választás és a számhordozhatóság szabályozása, illetve szerepe a hatásos távközléspiaci verseny előmozdításában, 1. rész

Jóri András: Az elektronikus aláírásról szóló törvény módosításáról

JOGGYAKORLAT

Nagy Krisztina, Timár János: Jogalkalmazás a Tilos rádió ügyében

Gönczöl Tünde: Versenyjogi jogalkalmazás egy szabályozott piacon: az összekapcsolási díjak és a kiskereskedelmi távbeszélő tarifák viszonya (1. rész)

Lenk Zsuzsanna: A Népszabadság és a Ringier lapkiadó csoport közötti tranzakció versenyjogi megítélése

Magyar Csaba: Mennyit ér a szoftver?

HÍREK

A Dialóg Campus kiadványai a Jogi Fórumon:
http://www.jogiforum.hu/konyv/kiado/3

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
SZERZŐI JOG
VERSENYJOG
E-KERESKEDELEM
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS
E-KÖZIGAZGATÁS