Kártérítési összeg megítélése az Eva. tv. szempontjából

2004.08.24. APEH tájékoztató

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a to-vábbiakban: Eva tv.) 6. §-a határozza meg a bevétel, nem bevétel fogalmát. E §-ban nem található olyan rendelkezés, amely szerint a (vagyon)biztosítás alapján kapott vagyoni érték ne minősülne bevételnek az Eva tv. hatálya alá bejelentkezett társaság esetében.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a számvitel szabályai szerint a kártérítésként kapott biztosítási összeg a vállalkozás bevételének minősül. A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó társaság esetében pedig bevétel a társaság által vál-lalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték.

Mivel a vagyonbiztosítás valamely a vállalkozási tevékenység keretében használt vagyontárgyra terjed ki, az érte kapott kártérítést a társaság a vál-lalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, mástól (azaz a biz-tosítótól) szerzi meg.

Mindezek alapján a vagyonbiztosítás alapján kapott kártérítési összeg az eva alapját képezi.

A kártérítés összegének bevételként történő kezelése független a társaság könyvvezetési módjától, vagyis attól, hogy bevételi nyilvántartást vezet, vagy a számviteli törvény hatálya alá került az adóalanyiság választásakor.

Az adókötelezettséget nem befolyásolja az a tény sem, hogy a károsult a kapott kártérítésről nem bocsátott ki bizonylatot.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS