Az Alkotmánybíróság 2004. augusztus 30-31-i teljes ülésének napirendje

2004.08.29. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság a nyári szünetet követő első teljes ülésén folytatja az egészségügyi magánosítással kapcsolatban országos népszavazást elrendelő országgyűlési határozat alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását. Két magánember fordult az Alkotmánybírósághoz a Munkáspárt által kezdeményezett népszavazást elrendelő parlamenti határozattal kapcsolatban.

A testület folytatja a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény ügyében.

Az alkotmánybírók megvitatják azt az indítványt, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a családok támogatásáról szóló törvénynek a nevelési ellátás mértékére vonatkozó rendelkezése a gyermekét nevelő egyedülálló szülő esetében.

Egy indítványozó szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn a szabálysértési eljárás alatt álló személy meghallgatásának szabályai kapcsán.

Egy másik indítványozó a polgári perrendtartás egyes felülvizsgálati szabályaival, valamint a közigazgatási perben hozott ítélet elleni fellebbezés kizártságával összefüggésben fogalmazott meg alkotmányossági aggályokat.

A testület elé kerül az az indítvány is, amely szerint alkotmánysértő, hogy a cégbejegyzési eljárásban kötelező a jogi képviselet.

Az alkotmánybírók foglalkoznak azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmányellenes a Büntető Törvénykönyvnek a jogosulatlan gazdasági előny megszerzésére vonatkozó törvényi tényállása.

Az Alkotmánybíróság megvitatja azt az indítványt, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányul a választás napján külföldön tartózkodó, választó jogosultsággal rendelkező állampolgárok aktív választójoga gyakorlásának biztosítása kapcsán.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG