APEH: a "Nyár 2004" akciós ellenőrzés sorozat tapasztalatairól

2004.09. 1. APEH

Az adóhivatal 2004. évre vonatkozó ellenőrzési irányelvével összhangban 2004. augusztus 4-e és 16-a között 3 ütemben tartotta meg "Nyár 2000" elnevezéssel országos akcióját. Az eredetileg a Balaton körüli megyék idegenforgalmilag frekventált területeire tervezett ellenőrzés kiterjedt a "Sziget fesztivál" továbbá a Forma-1 eseményeire is.

Az akció céljaként jelöltük meg a bevételek szabályszerű regisztrációjának (a nyugtaadási kötelezettség teljesítésének) vizsgálatát, különös tekintettel az idegenforgalmilag frekventált területekre, a piacokra, a rendezvényekkel összefüggő közterületi kitelepülésekre. Nagy hangsúlyt fektettünk foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzésére, valamint bejelentési kötelezettségüket megszegő vállalkozások felderítésére is.

Az akció I. ütemére augusztus 5-én és 6-án került sor. Ekkor kezdődött az Óbudai szigeten a "Sziget fesztivál 2004" nevű zenei esemény. Az adóellenőrzésekkel a helyszínre kitelepült vállalkozásokat célozta meg az adóhivatal. Az előirányzott két nap alatt - a három vidéki igazgatóságról érkezett 8 fő adóellenőr összesen 52 vizsgálatot végzett, amelyből 33 (63,5%) olyan esetet regisztrált az ellenőrzés, amikor a próbavásárlást egyáltalán nem követte bizonylat kiállítása.
A Hajógyári szigeten zajló rendezvény helyszínén viszonylag hamar híre ment, hogy adóellenőrök is a helyszínen vannak, ilyenkor az ellenőrök elhagyták a sziget területét és a Belvárosban, a Várban vagy a Margit-szigeten folytatták munkájukat.
A várhatóan kiszabásra kerülő mulasztási bírság összege meghaladja 2,5 millió forintot.
A nyugta-, számlaadási ellenőrzéseken kívül összesen 8 foglalkoztatónál 13 alkalmazottra vonatkozóan gyűjtöttek adatot a munkatársak (1. sz. melléklet*).
Az adóellenőrök biztonságos szigeti munkavégzéséről közvetlen rendőri biztosítással gondoskodtunk.

Az akció II. ütemét augusztus 12-15 között tartottuk meg. 10 adóellenőr a Hungaroringen, a FORMA-1 versenyhez kapcsolódóan kitelepült, továbbá a versenyre érkező és szállást igénylő vendégeket kiszolgáló fizető vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozásokat (Mogyoródon, Szilasligeten) ellenőrizte.
A 71 db nyugta-, számlaadási kötelezettség betartására irányuló vizsgálat nagy részét, 54 db-ot kitelepült vállalkozásoknál folytatták le a munkatársak. Az első jelentések alapján számított, a kötelezettség elmulasztása címén kiszabásra kerülő mulasztási bírság összeg várhatóan meghaladja a 1,5 millió forintot (1.sz. melléklet).
A Hungaroringhez kapcsolódóan 10 foglalkoztatónál, 12 munkavállalóra vonatkozóan is számos adatot gyűjtöttek az adóellenőrök. Egy esetben már bizonyosnak tekinthető egy vállalkozás tevékenységének felfüggesztése, 9 foglalkoztatónál, további adategyeztetés szükséges

Az akció III. ütemére a Balaton környéki három megyében augusztus 13-a és 16-a között került sor.

A négy nap alatt Somogy, Veszprém és Zala megyék illetékességi területén egyidejűleg 100 adóellenőr végzett el az 1. számú mellékletben részletezettek szerint összesen 957 db nyugta- és számlaadási kötelezettség tejesítésére, valamint 150 adóalanynál a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentésére irányuló vizsgálatokat.

A teljességhez hozzátartozik, hogy július 15-16-án 38 adóellenőr előzetesen már "meglátogatta" a Balaton partot és a kisebb nagyobb megyei piacokat, rendezvényeket. Az akkori 259 db ellenőrzés során 118 alkalommal maradt el a nyugtaadás. Ezt a közel 47 %-os mértékű mulasztást átlagban 50000.- forint összegű bírság követte, kiegészítő intézkedésként 2 üzlet 12 napos előirányzott lezárásával. Úgy tűnik, hogy hiába a "megelőző" ellenőrzéssorozat, az adózók továbbra sem tartották fontosnak a nyugtaadást, bár a központi akció során feltárt hiányosságok aránya valamelyest elmaradt az elő akció során tapasztaltaktól.
A Balaton környékén - mintegy 100 kisebb-nagyobb várost és egyéb települést érintően - elvégzett 957 nyugta-, számlaadási kötelezettség betartására irányuló vizsgálat 53,3 %-ában (510 esetben) tártak fel mulasztásra okot adó körülményt az eljáró adóellenőrök, amelyből a bizonylat nem adását 401 alkalommal (41,9 %) állapították meg. Elgondolkodtató, ez az arány, mivel ez azt jelenti, hogy minden tíz próbavásárlásból négyet nem követ bizonylat kiállítás, tehát ez nem is jelenik meg a vállalkozás adóköteles bevételei között, eltitkolva ezáltal a forgalommal, illetve a jövedelemmel összefüggő adóalapot. A vizsgálati eredmények annak ellenére valósultak meg, hogy az egyik kereskedelmi rádióadó - hallgatói SMS-ekre hivatkozva - már az első nap, és a hét végén még több alkalommal bemondta, hogy adóellenőrök szállták meg a Balaton partját és további ellenőrzések is várhatók.
A kötelezettség megszegéseket várhatóan 24,8 millió forint összegű mulasztási bírság kiszabása követi.
Az 1. sz. melléklet részletesen szemlélteti az akció mind a három ütemének főbb mutatóit.

Az akció során természetesen ellenőrzéseket folytattunk le az ideiglenesen és az állandóan nyitva tartó piacokon, vásárokon. Ilyenek voltak pl.: Veszprém városában a ruhás piac- és vásárcsarnok, Balatonfüreden a Tagore sétányra kitelepült vállalkozások és a vásárcsarnok, az Ajkai ruhás piac és vásárcsarnok, a Várpalotai vásárcsarnok, a szántódi Kocsi Csárda, a Kaposvári piac, a Zalaegerszegi és Lenti városok piacai, a Balaton parti kitelepülések.
Az akciós ellenőrzések mintegy negyede (236 db) az említett helyszíneken került lebonyolításra, amelyek közül 170 esetben (72,0 %) mulasztást tártak fel a munkatársak. A próbavásárlást követő bizonylat kiállítási kötelezettség megszegését 154 esetben (65,3 %) állapították meg az ellenőrök, amely mintegy duplája az üzletben tapasztalt 34,3 %-os aránynak.

Az előző évek akciós tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a piaci ellenőrzések alkalmával az átlagot meghaladó mértékű mulasztások figyelhetők meg, nem "divat" a piacon a nyugtaadás.
Ennek fő oka a nem regisztrált kereskedelem részarányának e területen történő egyfajta összpontosulása (különösen a ruházati termékek terén), mely
- az eladásra szánt termékek tisztázatlan beszerzési forrásában, értelemszerűen a megfelelő bizonylat hiányában,
- az engedély nélkül végzett értékesítési tevékenység folyamatos jelenlétében, valamint az ezzel összefüggő foglalkoztatási előírások be nem tartásában, illetve
- mindezek halmozott megjelenésében ölt testet.

A kereskedők azért is igyekeznek a beszerzett árut bizonylat nélkül értékesíteni, mert így az adók és egyéb közterhek nélkül viszonylag olcsóbban, nagyobb keresletet generálva, nagyobb tömegben tudják azt eladni a takarékoskodni kívánó vevőknek, a túlnyomó részt silányabb minőség ellenére. A bevétel eltitkolás alapvetően a közterhek viselése alóli közvetlen kibúvást jelenti. A piaci helyszíneken végzett ellenőrzések csak abban az esetben mutatnak reális képet- tekintettel az adózók között működő hírláncra -, ha a vizsgálatokat, amint azt a jelen akció alkalmával is tettük, időben és térben koncentráltan végezzük.

A Balatoni akcióban közvetlen rendőri biztosítás mellett, szombaton 20 órától másnap 01 óráig éjszakai ellenőrzésekre is sor került. A kijelölt útvonalakat, amely az ellenőrzésre tételesen kijelölt adózókat is tartalmazta, 7 csapat 14 adóellenőre (kiegészülve további adóhivatali és rendőrségi munkatársakkal) járta végig. Az ellenőrzések éttermeket, diszkókat, szórakozó centrumot (Beach-House), non-stop üzleteket, valamint a mutatványosokat, vidám parkokat érintettek.
Az elvégzett vizsgálatok tapasztalatai felemás képet mutattak, tekintettel arra, hogy szombat estére igen széleskörűen elterjedt a Balaton partján az adóhatóság aktív jelenlétének a híre. (Például az éjszaka nyitva tartó kioszkban vásárolt rágógumiról is kaptunk nyugtát, az ellenőrzött éttermekben a magyar nyelven beszélő vendégek kaptak bizonylatot, így a mi munkatársaink is.) Az éjszakában lefolytatott 27 vizsgálatból 9 megállapítással végződött és "csupán" 5 esetben nem követte bizonylat kiállítása a vásárlást, illetve a az igénybe vett szolgáltatást. A foglalkoztatással kapcsolatos problémák az éjszakában ugyancsak fennálltak.

A Balaton környéki akció során 150 adózónál 320 munkavállaló esetében az alkalmazottak foglalkoztatásának szabályszerűségét is vizsgálták az adóhatósági munkatársak. Megállapítást nyert, hogy a kiszolgálást a kisebb üzletekben, kitelepüléseken jellemzően a vállalkozó, illetve a vállalkozásban résztvevő tag végzi. A több személyt foglalkoztató vállalkozás ellenőrzése alkalmával a revizorok a helyszínen rögzítették a munkavégzésre utaló körülményeket, az "alkalmazottnak tűnő személyek" adatait. A jegyzőkönyvben rögzített információk feldolgozására a későbbiekben folyamatosan sor kerül. Elgondolkodtató, hogy az adóellenőrök a foglalkoztatás helyszínén nem találkoztak a foglalkoztatás szabályszerűségét egyértelműen alátámasztó igazolással, ezért ezekben az esetekben szükség van az utólagos adategyeztetésre

Az akciós ellenőrzések során hangsúlyt feltettük a fizető vendéglátással foglalkozó vállalkozások ellenőrzésre is. Megállapítást nyert, hogy ebben a körben sem "divat" a bevétel regisztrációja. Az adóellenőrök bejelentési kötelezettségét elmulasztó adózóval is találkoztak.

A három ütemben lefolytatott akció sorozat nyugta-, számlaellenőrzéseinek tevékenységi megoszlását a 2. számú melléklet szemlélteti. Az elvégzett vizsgálatok 42,7%-a kereskedelmi, 48,1%-a vendéglátó-ipari, 7,9%-a szolgáltatói, míg 1,4 %-a a termék-előállítói szektort érintette.
A vállalkozási formára vetítve a vizsgálatok 50,3%-a az egyéni, míg 48,8%-a a társas vállalkozásoknál került lefolytatásra. Bejelentés nélkül tevékenységet végző magánszemélyt 10 esetben (0,9%) találtak az adóellenőrök. Az adóköteles tevékenységet be nem jelentő magánszemélyek a szállásadókon túlmenően a piacokon, illetve a kitelepüléssel járó rendezvényeken fordultak elő. A részletes számszaki adatokat a 3. sz. melléklet mutatja be.

A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása okán az alábbi üzletzárások várhatók
12 napra 8 üzlet,
30 napra1 üzlet,
60 napra 3 üzlet.

A szabálytalan foglalkoztatás miatt további 5 üzlet lezárása várható. A lezárásra kerülő üzletek között ruházati, zöldséges, fagylaltos, discó és étterem, büfé egyaránt megtalálható. Külön említést érdemel az a "100 forintos bolt", ahol az akció során két alkalommal (összesen negyedik és ötödik alkalommal) nem kaptak nyugtát az adóellenőrök, ezért már 60+60 nap üzletzárás várható. Az üzlet előző mulasztásával kapcsolatos 30 napos lezárás jelenleg folyamatban van.

Az adóhivatali munkatársak személyi biztonságát, egyúttal az eredményes munkavégzést szolgálta a Központi Hivatal és a BRFK munkatársainak, illetve a Somogy, Veszprém, Zala megyei Igazgatóságok és a megyei főkapitányságok vezetőinek akció lebonyolításával kapcsolatos széleskörű egyeztetése. Ennek köszönhetően az akcióban súlyos atrocitásra nem került sor, közvetlen rendőri beavatkozást igazoltatás céljából két alkalommal vettek igénybe a munkatársak.

Az adóhivatal a jogszabályok adta lehetőségek figyelembe vételével, a jövőben is szigorúan fellép a mulasztókkal szemben.

*mellékletek:
1.: http://www.apeh.hu/…r2004_m1.htm
2.: http://www.apeh.hu/…r2004_m2.htm
3.: http://www.apeh.hu/…r2004_m3.htm

  • kapcsolódó anyagok
APEH
ADÓZÁS