Új rendelet szabályozza a fegyvertartást

2004.09.15.

Fegyvertartási engedélyhez kötötték a flóbertpisztolyok tartását. A régi flóberttulajdonosoknak 2005 június végéig adtak haladékot arra, hogy saját költségükön bevizsgáltassák fegyverüket, s a rendőrségtől megkérjék rá a szükséges engedélyt. Gáz- és riasztópisztolyt viszont bárki szabadon vásárolhat, csak az önvédelmi célú viselését korlátozták.

Szeptember 3-án hatályba lépett az új fegyvertörvény végrehajtásáról szóló jogszabály. A fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendelet a jövőben engedélyhez köti a 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyverek, azaz a flóbertpisztolyok tartását. Aki most kíván flóbertpisztolyt vásárolni, annak a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon (Budapestiek esetében a Budapesti Rendőr-főkapitányságon) megszerzési engedélyt kell kérnie, melynek birtokában lehet csak megvásárolni a fegyvert. A kérelemnek a személyes adatokon kívül a fegyvertárolás helyét kell tartalmaznia (erkölcsi bizonyítványt nem kell csatolni). Az eljárási díj kétezer forint, az ügyintézés 30 nap, amit újabb 30 nappal lehet meghosszabbítani.

A flóbertpisztoly csak a megszerzési engedély birtokában vásárolható meg, s a vásárlás tényét öt munkanapon belül kell bejelenteni a rendőrségen, hogy kiállíthassák hozzá a fegyvertartási engedélyt. Flóbertpisztolyra lőfegyvertartási engedélyt csak 18. életévét betöltött állampolgár kaphat amennyiben nem ítélték el, vagy nem folyik ellene a jogszabályban felsorolt bűncselekmények miatt eljárás. Akit mégis elítéltek, annál a jogerős ítélet után a bűnügyi nyilvántartás időtartamáig, de legalább három évig még kizáró ok az engedély megadása.

A jogszabály szerint nem kaphat fegyvertartási, illetve -viselési engedélyt többek közt az, aki állam, emberiség, személy elleni bűncselekményt, nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekményt követett el, embercsempészés, közérdekű üzem megzavarása vagy terrorcselekmény miatt ítéltek el. Tiltott állatviadalt szervezett, vagy állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, természetkárosítás miatt született jogerős ítélet ellene. Ezen bűncselekmények esetén az is kizáró ok, ha az engedélykérő ellen megalapozott gyanú miatt büntetőeljárás folyik. Aki az engedélykérés feltételeinek nem felel meg, a tulajdonában lévő flóbertpisztolyt szabadon értékesítheti, gázfegyvert pedig nem viselhet.

További részletek:
http://www.magyarorszag.hu/…0040914.html