Az Alkotmánybíróság 2004. szeptember 20-21-i teljes ülésének napirendje

2004.09.17. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság megvitatja azt az indítványt, amely szerint a szociálisan hátrányos helyzetben levők adósságterheinek rendezésével kapcsolatban mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn. A testület elé kerül az az indítvány, amely a polgári perrendtartásnak az ideiglenes intézkedésre vonatkozó egyik rendelkezését kifogásolja.

Egy indítványozó szerint alkotmánysértő a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénynek a pénzkibocsátással összefüggő egyik szabálya.

Egy másik másik indítványozó szerint az alaptörvénybe ütköznek a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvénynek az üzletek működésével összefüggő egyes közrendvédelmi rendelkezései.

Az alkotmánybírók foglalkoznak a tápiószelei önkormányzat képviselő-testületének feloszlatására irányuló kormányelőterjesztéssel.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint alkotmányellenesek az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal kapcsolatos egyes rendelkezései.

A testület megvitatja azt az indítványt, amely az ügyvédekről szóló törvénynek az ügyvéd fegyelmi felelősségével összefüggő számos rendelkezését támadja.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG