Elutasította a fellebbezések jelentős részét az APEH

2005.03.24. APEH

Az év első 2 hónapjában az APEH hatósági főosztálya összesen 1904 jogorvoslati kérelemmel foglalkozott. A fellebbezések 54 százaléka adóellenőrzéshez, 46 százaléka pedig adóeljárási ügyhöz kapcsolódott. Az eljáró hatóságok 1386 jogorvoslati eljárást fejeztek be.

A másodfokú határozatok túlnyomó többsége - 86,3 százaléka - helybenhagyó volt. 5,9 százalék a megsemmisítés mellett új eljárást, 6,7 százaléka megváltoztató, 0,4 százaléka pedig az eredeti határozat részbeni helybenhagyása mellett új eljárásra utasító döntést tartalmazott. A határozatoknak természetesen anyagi következményük is volt. Az év első két hónapjában az adózók terhére megállapított adókülönbözetből 1,88 milliárd forintot töröltek. Az adózók javára előírt adókülönbözet 63,6 millió forinttal csökkent. Az összes adóhiányból e két hónap alatt mintegy 1,3 milliárd forintot, adóbírságból 672 milliót, késedelmi pótlékból pedig 514 millió forintot töröltek.

Egy példa: igazolatlan eredetű ár forgalmazása miatt kiszabott bírság törlésére került sor abban az ügyben, ahol az adózó az üzletben leltározott áruk beszerzését igazoló bizonylattal rendelkezett és a vételi jegyeken eladóként szereplő magánszemély elismerte az értékesítés tényét. A jogorvoslati eljárásban ennek alapján azt állapították meg, hogy az üzletben az áruk eredete egyértelműen beazonosítható volt, tehát a bírság kiszabásának nem volt alapja.

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint - 2004. január 1-jétől - az ellenőrzési határidő meghosszabbításának engedélyezése a felettes adóhatóság hatáskörébe tartozik. Az idei év első két hónapjában összesen 4835 ilyen ügyben kellett dönteni. A kérelmek közül 4159-et engedélyeztek, 659 ügyben pedig folyamatban van az elbírálás. 17 esetben a határidő hosszabbítást nem engedélyezték.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS