A GVH engedélyezte, hogy a Dél-magyarországi Húsipari Rt. irányítást szerezzen a Pick Szeged Rt. felett

2005.07. 8. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal engedélyezte, hogy a Dél-magyarországi Húsipari Rt. irányítást szerezzen a Pick Szeged Rt. felett. A GVH eljárásaiban a fúziók versenyre gyakorolt hatását vizsgálja. A Versenytanács engedélyező döntését arra alapozta, hogy a Pick Szeged és a Délhús összefonódása nem hoz létre olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony versenyt az érintett piacon.

A Délhús 2005. április 12-én azért kérte a GVH engedélyét, mert vezérigazgatóját megválasztották a Pick Szeged igazgatóságának elnökévé. A vezetőcsere önmagában nem eredményezett a GVH engedélyéhez kötött, irányítás megszerzésével létrejött összefonódást. A Délhús azonban a GVH engedélyezési eljárásának megindulását követően, 2005. június elején nyilvános vételi ajánlatot tett a Pick Szeged részvényeire, azzal a kikötéssel, hogy köteles a felajánlott részvényeket elfogadni, ha a nyilvános ajánlattételi határidő lejártakor a felajánlott együtt szavazati joga a Pick-ben 50% fölé emelkedik. Ezzel a tranzakcióval versenytörvény szerint az 50% feletti szavazati joggal megvalósul a Pick Szeged feletti irányításszerzés. A többségi szavazati jogot biztosító részvények megvásárlásával megvalósuló összefonódásról - függetlenül attól, hogy az ajánlat utóbb sikeres lesz-e vagy sem - a GVH-nak döntést kellett hoznia. A GVH engedélyezési eljárását az sem akasztotta meg, hogy a PSZÁF az ajánlat jóváhagyására irányuló eljárást felfüggesztette. Az, hogy a GVH versenyszempontból nem tiltja az összefonódást, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tranzakció végbemegy. Az összefonódás érvényességéhez az ajánlat sikeressége és a PSZÁF engedélye is szükséges.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG