Változzon-e a zálogjog? - A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szerint a jelenlegi gyakorlat gyorsabb és biztonságosabb

2005.11. 4. Jogi Fórum / MOKK

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) a vagyont és ingóságokat terhelő zálogjogok esetében nem tartaná szerencsésnek a jelenleg hatályos szabályozás megváltoztatását – erre a következtetésre jutottak a szakma képviselői a Közép-európai Közjegyzői Kollokviumon, melyet november elején rendeztek meg Budapesten.

A jelenlegi gyakorlat szerint az ilyen típusú zálogjogok érvényességéhez a dokumentumot közjegyzői okiratba kell foglalni. A vagyont és ingóságokat terhelő zálogjogok nyilvántartását a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – a rá bízott igazságszolgáltatási feladatok elvégzése érdekében – a magyar közjegyzők bevételeiből hozta létre és működteti.

A polgári törvénykönyv vonatkozó kitételeinek módosításáról hosszabb idő óta folyik a vita, és számos érv hangzik el az ún. angolszász gyakorlat bevezetése mellett is. Ez látszólag liberalizálná a jelenlegi eljárást, hiszen az ügyvédekre bízná a vagyont és ingóságokat – például gépkocsit, mezőgazdasági gépet vagy ipari eszközt – terhelő jelzálog intézését. Kevés szó esik azonban arról, hogy ebben az esetben jóval hosszabb időt venne igénybe a zálogjog intézése, hiszen az ügyvéd nem hatósági személy.

Nem mellékes szempont az ügyletek jogbiztonsága sem. A zálogszerződések valamilyen vagyontárgy lekötésére vonatkoznak annak érdekében, hogy abból a hitelező – akár más hitelezőket megelőzve – visszakapja a megfizetni elmulasztott tartozást. A zálogszerződések érvényességéhez Magyarországon sem szükséges minden esetben a közjegyzői okiratba foglalás. A közjegyzői okirat azonban további biztosítékot jelent, hiszen a hitelezőnek a törlesztés elmaradása esetén nem kell az adóst külön beperelnie ahhoz, hogy a zálogtárgyból kielégítést keressen, hanem közvetlen bírósági végrehajtás keretében érvényesítheti a követelését. Azaz a közjegyzői eljárás ebben az esetben helyettesíti az esetleges pert lezáró jogerős ítéletet. Ez pedig nemcsak jóval egyszerűbb és gyorsabb, hanem lényegesen olcsóbb megoldás, mint a bírósági tárgyalás. Mindezek alapján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nem tartja indokoltnak a polgári törvénykönyv jelenlegi rendelkezéseinek megváltoztatását.

A Közjegyzői Kollokvium

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szervezésében 2005. november 4-5. között kerül sor a 17. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumra. A rendezvényt dr. Petrétei József igazságügy-miniszter nyitotta meg. A Kollokvium a magyar és a régióban tevékenykedő közjegyzők immár hagyományos fóruma az őket leginkább érintő aktuális témák megvitatására. Az idei kollokvium a kötelmi biztosítékokkal, illetve a Polgári Törvénykönyv módosításának lehetőségeivel foglalkozik. A kollokviumon a magyar közjegyzők döntő hányada, illetve a régió országainak közjegyzői képviseltetik magukat.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZJEGYZŐK
POLGÁRI JOG