Bizottsági vizsgálat az MVM Rt.-nél

Az Európai Bizottság hivatalos vizsgálatot indított az MVM Rt. - az elektromos hálózat állami tulajdonban lévő üzemeltetője - valamint a villamosenergia-termelők között Magyarországon megkötött hosszú távú energiavásárlási megállapodások (PPA-k) kapcsán.

A hosszú távú energiavásárlási megállapodások a befektetések kockázat nélküli megtérülését biztosítják az erőművek számára. Lefedik a magyar energia-termelési piac mintegy 80 %-át, meglehetősen kis teret hagyva ezzel az új piaci szereplők számára. A Bizottságnak szerint a PPA-k nem feltétlenül egyeztethetők össze az EK-Szerződés állami támogatásokra vonatkozó szabályaival, amelyek előírják a tagállamok számára, hogy nem nyújthatnak olyan támogatást, amely torzítja az EU belső piaci versenyt.

A vizsgálat lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy több információt gyűjtsön a hosszú távú energiavásárlási megállapodásokról, és lehetőséget biztosítson az érdekelt harmadik feleknek észrevételeik megtételére. A Bizottság ezt követően véglegesíti majd arra vonatkozó értékelését, hogy a PPA-k torzíthatják-e a versenyt.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos úgy nyilatkozott, hogy "a Bizottság köteles ellenőrizni, hogy a villamosenergia-szektorban az EK-Szerződés az állami támogatásra vonatkozó szabályait tiszteletben tartják-e, s mindenekelőtt azt, hogy az állami kompenzáció arányos-e és nem rettenti-e el az új versenytársakat a piacra lépéstől."

A magyar villamosenergia-ágazat korszerűsítésének biztosítása érdekében a ´90-es évek közepén a teljes egészében állami tulajdonú és monopolhelyzetben lévő hálózatüzemeltető MVM Rt. hosszú távú energiavásárlási megállapodásokat kötött olyan erőművekkel, amelyek Magyarországon szándékoztak befektetéseket végrehajtani.

A PPA-k értelmében az MVM Rt. köteles rögzített áron rögzített mennyiségű villamos energiát megvásárolni, amely biztosítja az erőműveknek a befektetések kockázat nélküli megtérülését. A PPA-k garantált nyereséget is tartalmaznak. Aláírásukra 1995 és 2001 között került sor, és az erőművektől függően 2010 és 2020 között járnak le.

Jelenleg a PPA-k a magyar villamosenergia-termelési piac mintegy 80 %-át fedik le, adott esetben komolyan hátráltatva ezzel a piac liberalizációját.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG