Az Alkotmánybíróság 2005. november 21-22 -ei teljes ülésének napirendje

2005.11.19.

Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmányellenes a munkavédelemről szóló törvénynek a szervezett munkavégzésre vonatkozó szabályozása.

A testület elé kerül az az indítvány, amely az ez évi költségvetésről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vitatja.

Egy indítványozó az ügyvédekről szóló törvény a fegyelmi eljárással kapcsolatos több rendelkezésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Egy másik indítványozó szerint az alaptörvénybe ütközik a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény egyik, a szolgálati viszony létesítésének feltételeivel összefüggő szabálya.

Kedden tárgyalja a testület azt az indítványt, amely szerint alkotmánysértő a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, továbbá a büntetőeljárásról szóló törvénynek a jogegységi eljárással összefüggő több rendelkezése is.

Az alkotmánybírók tárgyalják a Magyar Rádió, illetve a Magyar Televízió Közalapítványának kiegészítő támogatásáról szóló országgyűlési határozat alkotmányosságát vitató indítványt.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint alkotmányellenes a polgári perrendtartásnak a felülvizsgálati kérelemmel összefüggő több rendelkezése is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG