Médiajogi írások

2005.12.19. JogiForum.hu

Az Új Mandátum kiadó gondozásában megjelent Dr. Sarkady Ildikó Médiajogi írások c. könyve

A kötet az Dr. Sarkady Ildikó elmúlt tíz évben megjelent sajtó-, média- és reklámjogi tanulmányainak, konferenciákon, egyetemeken tartott előadásainak válogatott gyűjteménye.

Minden fejezet (sajtó-, média-, reklámjogi) hat írást közöl. A tanulmányok megjelenési ideje és helye, valamint az előadások megtartásának időpontja rendkívül fontos, hiszen az akkori szabályozás és jogi gyakorlat tükröződik az írásokban, ennek megfelelően nyomon követhető a médiajogi szabályozás kialakulása és a gyakorlat érlelődése is.

Az egyes írásokban felvetett elméleti és gyakorlati kérdések a médiajogban praxist folytató ügyvédet és az egyetemen oktató jogászt foglalkoztató problémák. Ilyenek a sajtó objektív felelőssége, a politikai közszereplő jogi megítélése, a sajtónyilvántartás és a különböző lap és műsorcímek védjegyeztetésének összevetése, a személyiségi és sajtóhelyreigazítási perek gyakorlata. A médiatörvény elemzése"örökzöld" téma, azonban az ezzel foglalkozó írások nemcsak a törvény jogtechnikai hiányosságaira, hanem a törvény előnyeire is felhívják a
figyelmet. A kötet több tanulmánya feldolgozza az egyes jogintézmények jogtörténeti
előzményét, és kitérnek az uniós szabályozásra is. A kötet két legutóbbi időben készült tanulmánya a nemzeti hírügynökségi törvényt elemzi és az új szabályozás koncepcióját dolgozza ki

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG