A Versenytanács jogellenesnek minősítette a DUNAVET-B Rt. állatgyógyászati reklámját

2005.12.20. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2005. december 19-én megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Dunavet-B Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított két, általa forgalmazott állatgyógyászati készítmény reklámozása során, s ezért 1 millió Ft bírságot szabott ki.

Mindazok a vállalkozások, amelyek állatgyógyászati (az állatok egészséget gyógyító, de adott esetben a készítmény jellegéből adódóan egyben – közvetetten akár az emberi egészségre is kiható módon – veszélyeztető) készítményt kívánnak forgalomba hozni, ezt csak a megfelelő törzskönyvezési eljárás után tehetik meg, forgalomba hozatali, illetőleg forgalmazási engedély birtokában. Az engedélyeztetési eljárás egyik fontos célja az, hogy az állatok egészségét – s ezáltal akár az emberi egészséget is – veszélyeztető termékek ne kerüljenek forgalomba, s a forgalomba hozás feltételei egyértelműen legyenek meghatározva. Az állatgyógyászati készítmények piacra lépésének szabályai nemcsak a forgalomba hozatal, hanem az adott termékről való tájékoztatás korlátait is meghatározzák.

A Dunavet-B Rt. forgalmazza az „Aivlosin oldható por” és az „Enrocoli oral solutio” elnevezésű, házityúkok kezelésére szolgáló állatgyógyászati készítményeket.

Az „Aivlosin oldható por” elnevezésű termék forgalomba hozatali engedélyét 2004. május 1-jén felfüggesztették, amely azt jelentette, hogy a készítmény ezt követően nem volt jogszerűen forgalomba hozható (a forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének visszavonására, illetve a forgalomba hozatal engedélyezésére 2005. január 21-én került sor). Ennek ellenére a Dunavet-B Rt. a „Baromfiágazat” című lap 2004/4. számában reklámozta a terméket.

Az „Enrocoli oral solutio” esetében a 2002. és a 2003. évre forgalomba hozatali engedéllyel nem, csak kipróbálási engedéllyel rendelkező vállalkozás reklámokat jelentetett meg a „Baromfi” című lap 2003/1., 2. és 4. számában, illetőleg a „Baromfiágazat” című lap 2003/2. és 3. számában. A 2004. évre szólóan a Dunavet-B Rt. nem rendelkezett sem fogalomba hozatali engedéllyel, sem kipróbálást lehetővé tevő engedéllyel. Ennek ellenére reklámot jelentetett meg a „Baromfi” című lap 2004/2. számában, továbbá a „Baromfiágazat” című lap 2004/1., 2. és 4. számában.

A Versenytanács megállapította, hogy a Dunavet-B Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor az „Aivlosin oldható por” elnevezésű készítményt a „Baromfiágazat” című lap 2004/4. számában, illetve amikor az „Enrocoli oral solutio” elnevezésű állatgyógyászati készítményt a 2003. és a 2004. évben a „Baromfi” és a „Baromfiágazat” című lapokban forgalomba hozatali engedély hiányában, e tényt elhallgatva reklámozta.

A Versenytanács a fenti jogsértésért 1 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a Dunavet-B Rt.-t.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG