Az Alkotmánybíróság 2006. január 9-10 -ei teljes ülésének napirendje

2006.01. 6. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

A testület hétfőn tárgyalja azt az indítványt, amely a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vitatja.

Ugyancsak hétfőn foglalkoznak az alkotmánybírák azzal az indítvánnyal, amely a Nemzeti Földalapról szóló törvény több rendelkezésének az alkotmányosságát kérdőjelezi meg.

Kedden vitatja meg az Alkotmánybíróság a Pest Megyei Bíróság, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság egy-egy végzése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült két határozat-tervezetet.

Január 10-én kerül az alkotmánybírák elé az az indítvány, amely a közvetítői tevékenységről szóló törvény azon rendelkezésének alkotmányosságát támadta meg, amely kimondja: „A közvetítő a felek egyetértésével szakértőt vehet igénybe. Szakértőként bárki eljárhat, aki valamely kérdésben kellő szakértelemmel rendelkezik, és akinek a személyében a felek megegyeznek. A szakértőre a közvetítő összeférhetetlenségére és a titoktartási kötelezettségére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG