A Parlament nagy arányban elutasította a kikötői szolgáltatások liberalizációjáról szóló irányelvtervezetet

A képviselők többsége szerint a javaslat a várt eredményeknek épp az ellenkezőjét váltotta volna ki és bizonytalanná tette volna az EU kikötőinek sorsát.

A képviselők azt is nehezményezték, hogy az Európai Bizottság nem vette figyelembe az EP véleményét, melyet az első olvasat után fogalmazott meg. Az EP felhívta az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy új javaslatot, amely a kikötők közötti átláthatóságot és fair verseny feltételeit rögzíti.