Az Alkotmánybíróság 2006. január 23-24 -ei teljes ülésének napirendje

2006.01.22. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Hétfőn tárgyalják az alkotmánybírák azt az indítványt, amely a Nemzeti Földalapról szóló törvény több rendelkezésének az alkotmányosságát kérdőjelezi meg. Ugyancsak hétfőn foglalkozik a testület a társasházi törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezettel.

Kedden folytatja az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 38/2005. (X. 20.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás vizsgálatát. Az Országos Választási Bizottság október 20-án hitelesítette azokat az aláírásgyűjtő íveket, amelyeken ha érvényes számú aláírás gyűlik össze, a parlamentnek foglalkoznia kell a zsidóság kisebbségként történő bejegyzésének a kérdésével.

Január 24-én az alkotmánybírák elé kerül a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 57. § (1) bekezdésének „a cégbíróság által történő hivatalbóli törlése esetét kivéve” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG