Új szankciók a rendbontó EP-képviselőkkel szemben

2006.01.22. Jogi Fórum / Európai Parlament

A francia zöldpárti Gérard Onesta jelentésének csütörtöki elfogadásával a parlament számos helyen módosította saját eljárási szabályzatát. Az ülést levezető elnök több eszközzel léphet fel a jövőben a rendbontó EP-képviselőkkel szemben.

Nem módosította a plenáris ülés az alkotmányügyi szakbizottságban már elfogadott jelentést az EP-képviselők magatartási kódexéről. A parlament eljárási szabályzatának módosítását 399-90-35 arányban szavazták meg.

A jelentés szerint a parlament „eljárási szabályzatában jelenleg szereplő intézkedések nem teszik lehetővé azt, hogy megfelelően kezeljék a parlamenti munka és az intézményen belül zajló tevékenységek megzavarását”, ezen kívül „szankciók meghozatalára van szükség azon képviselőkkel szemben, akik nem tartják tiszteletben a magatartási kódex szabályait”.

Eszerint „az ülés megfelelő menetét akadályozó” magatartást tanúsító képviselőt az elnök rendreutasítja, „további vagy folytatódó rendzavarás esetén” pedig „megvonhatja a rendzavarótól a szót, és az ülés hátralévő részére az ülésteremből kizárhatja”. A végrehajtásról a teremőrök, szükség esetén pedig a parlament biztonsági szolgálata gondoskodik majd.

„Amennyiben a rendzavarás a parlamenti ügyrend akadályozásával fenyeget, az elnök a rend helyreállítása érdekében egy meghatározott időre berekesztheti vagy félbeszakíthatja az ülésnapot” - áll a szövegben.

A rendbontó EP-képviselőt további szankciókkal is igyekeznek majd megregulázni. A megrovás és a napidíj 2-10 napos megvonásának lehetőségén túl a nem megfelelő magaviseletű képviselő 2-10 napig terjedő ideiglenes felfüggesztést is kaphat. Ezalatt nem vehet részt a parlament vagy bármely más szervének, bizottságának vagy küldöttségének ülésein, nem sérülhet ugyanakkor a plenáris ülésen való szavazási joga.

A képviselők „magatartásának értelmezésekor” tolerálhatók a nem sértő, konfliktushoz nem vezető „vizuális megnyilvánulások”. Nem lehet azonban elnéző az elnök „bármely parlamenti tevékenység megzavarása” esetén. A jelentés szerint a jövőben „a képviselőnek kell viselnie a felelősséget, ha az alkalmazásában álló vagy segítségével a Parlamentbe bejutó személyek az intézmény épületeiben nem tartják tiszteletben a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat”.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI PARLAMENT