Jogsértést követett el a T-Online: nem "korlátlan" az ADSL

2006.01.25. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2006. január 24-i tárgyalásán megállapította, hogy a T-Online Magyarország Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított.

A T-Online Magyarország Rt. az elmúlt években számos reklámkampánnyal reklámozta ADSL csomagjait. Több reklámja arról adott tájékoztatást, hogy adott ADSL szolgáltatása „korlátlan”, illetve „forgalomfüggetlen”. 2005 februárjáig nem végzett felhasználónkénti bontásban forgalmi méréseket, azonban – miután 2005 februárjában nagykereskedelmi partnerével áttért a forgalomarányos elszámolási modellre – ezt elkezdte. A mérés eredményeként megállapította, hogy adott időszakban az előfizetőinek egy kis csoportja (kb. 0,25%-a) általi adatforgalmazás (filmek, zeneszámok letöltése, stb.) akkorára rúg, mint előfizetői 75%-a által bonyolított adatforgalmazás. Emiatt a „nagyletöltők” a T-Online-nak – tekintettel a T-Online és nagykereskedelmi partnere közötti forgalomarányos elszámolási módra – jelentős pénzügyi veszteséget okoztak. 2005 júliusában döntés született arról, hogy e jelenséggel szemben fellép a vállalkozás, s augusztusban 48 előfizető szerződését mondta fel gazdaságossági okokra hivatkozással, majd - egy forgalmi korlátot meghatározva - sor került az Általános Szerződési Feltételek módosítására is. Eközben ugyanakkor a vállalkozás egyes reklámjaiban továbbra is arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy egyes ADSL csomagjai korlátlan, illetőleg forgalomfüggetlen internetezést tesznek lehetővé.

A GVH Versenytanácsa határozatában leszögezte, hogy annak elbírálására nem jogosult, hogy az eljárás alá vont az előfizetői szerződések felmondása során a polgári jogi rendelkezéseknek, illetve más jogszabályok előírásainak megfelelően járt-e el vagy sem. A versenyjogi értékelés kizárólag azon kérdés megválaszolására vonatkozik, hogy az eljárás alá vont megsértette-e a versenytörvény rendelkezéseit akkor, amikor felmondta egyes nagy adatforgalmat bonyolító fogyasztók előfizetői szerződését, miközben reklámjaiban arról adott tájékoztatást, hogy az ADSL-szolgáltatás esetén semmilyen korlátozás sem érvényesül az előfizető által forgalmazott adatmennyiség kapcsán. A GVH szerint a reklámok ezen tájékoztatása nem felelt meg a valóságnak, a szolgáltatások kapcsán folyamatosan fennállt annak a lehetősége, hogy az eljárás alá vont egy általa a fogyasztókkal előre nem közölt szempontrendszer alapján saját gazdasági érdekeit szem előtt tartva egyoldalúan felmondja az előfizetői szerződéseket.

A GVH Versenytanácsa határozatában megállapította, a T-Online a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor 2005. júliusától (vagyis azon időponttól, amikor már döntött a forgalmi korlátozás bevezetéséről) reklámjaiban arról adott tájékoztatást, hogy egyes ADSL-csomagjai „korlátlan”, illetve „forgalomfüggetlen” szolgáltatás igénybevételét teszik lehetővé. A GVH Versenytanácsa e jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG