A CNIL ajánlásban tisztázza a blogokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat

2006.02. 1. JogiForum.hu

A francia adatvédelmi hatóság (CNIL) a blogok egyre növekvő számára és a bennük található személyes tartalmakra tekintettel egy tavaly év végén kiadott ajánlásában pontosan meghatározta, hogy az adatvédelmi törvények milyen módon alkalmazhatók ezekre a sajátos internetes oldalakra. Határozatában kitért arra, hogy a blogok üzemeltetőit egyedi bejelentési kötelezettség nem terheli.

Egy honlap tekintetében a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok onnantól kezdődően alkalmazandók, hogy az közzétesz vagy gyűjteni kezd valamilyen személyes adatot (nevet vagy képet). A blogokat tulajdonképpen bejelentési kötelezettség terhelné a CNIL irányába, de az internetezők többsége ezzel nem törődik.

A határozat leszögezi ugyanakkor, hogy a CNIL sem követeli meg a bejelentést: ezek az oldalaknak a jelentősége ugyanis elenyésző a számukhoz képest. Jogi szemszögből pedig az is tisztázásra került, hogy az oldal szerkesztőjét kizárólag a bejelentés elmulasztása miatt nem terheli felelősség.

Ezen túl a CNIL határozata felidézte a francia adatvédelmi törvények vonatkozó szakaszait. Így valamely személyre vonatkozó személyes adatok csak az illető előzetes beleegyezésével tehetők közzé az interneten. Az érintettek később bármikor megtilthatják adataik további közzétételét. Az ajánlás felhívja az állampolgárok figyelmét arra a tényre, hogy a különleges adatok (mint például az egészségre, a szexuális vagy politikai beállítottságra vonatkozók) alapvetően nem képezhetik egy weblap tartalmának részét.

A CNIL felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki egy olyan oldalt nyit, amely a hozzá közel állók számára tartalmaz családi vagy baráti eseményekről készült képeket, számolnia kell azzal, hogy az interneten azokhoz bárki hozzáférhet. A CNIL tehát az ilyen oldalak szerkesztőinek a hozzáférés korlátozását javasolja.

Hasonló megoldást szorgalmaz a kiskorúak ábrázolása tekintetében. A francia szabályok ugyanis szigorúak atekintetben, hogy a kiskorúak fényképét csak az ő illetve szüleik vagy képviselőjük beleegyezésével lehet közzé tenni.

Ami a személyes jellegű adatok gyűjtésével kapcsolatban, az ajánlás azt emeli ki, hogy minden esetben kerüljön sor az adatgyűjtésben érintettek tájékoztatására, különösen pedig a hozzáférés, a kijavítás és a letiltás lehetőségeiről. Továbbá csak az adott oldal témájához köthető adatokat lehet tárolni és azokat harmadik személyeknek továbbítani kizárólag nem üzleti célú tevékenység keretében lehet, az adat birtokosának tájékoztatása és a letiltás lehetőségének részére történő felkínálása után.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
INTERNET