Jogsértően tulajdonított magának piacvezető pozíciót a TeleFound Szolgáltató Kft..

2006.02. 2. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a mai napon tartott tárgyalásán megállapította, hogy a TeleFound Szolgáltató Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor a Sahara kártyájához kapcsolódó tájékoztatás során a Sahara kártyáról azt állította, hogy „best for calling Africa”, valamint a Jazz kártyájához kapcsolódó tájékoztatás során a kártyáról azt állította, hogy a „hosszú beszélgetésekhez a legjobb”, illetve valamennyi kártyáján, és a kártyákhoz kapcsolódó tájékoztató anyagokon „ingyenes behívószám”-ra, illetve „zöldszám”-ra tett utalást.

A versenytörvény szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága – így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja – tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A TeleFound poszterein és egyéb tájékoztató anyagain szereplő piacvezető pozícióra tett kijelentések a Versenytanács megítélése szerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas volt. Az eljárás alá vont nem tudta bizonyítani piacvezető pozíciójára vonatkozó állításának valóságtartalmát. A Versenytanács megállapította, hogy ezen a gyorsan változó piacon a piacvezető pozíció bizonyítása egyébként is problémás.
Az eljárás alá vont azzal is megtévesztette a fogyasztókat, hogy tájékoztató anyagain ingyenesen hívható telefonszámokra tett utalást, noha ezen számok hívásának költsége a fogyasztót terheli.

A jogsértő vállalkozásra a Versenytanács a vállalkozás önkéntes jogkövető magatartására, a versenyhatósággal való együttműködésére is tekintettel nem szabott ki bírságot.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG