Adatvédelmi biztosi közlemény az ajánlószelvények gyűjtéséről

2006.02.16. Jogi Fórum / Adatvédelmi biztos hivatala

A választási eljárásról szóló törvény értelmében 2006. február 6-tól március 17-ig lehet ajánlószelvényeket gyűjteni az országgyűlési képviselők általános választásán.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 47. §-a értelmében az ajánlás az ajánlószelvénynek a jelölő szervezet képviselője részére történő átadását jelenti. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján a jelölő szervezet (párt) adatkezelőnek, a párt képviseletében ajánlószelvényeket gyűjtő személy adatfeldolgozónak minősül. A választásokon jelöltet, illetve listát állító pártok jogi személyek [Ve. 149. § g) pont], képviseletükre a bíróságnál nyilvántartásba vett törvényes képviselőjük jogosult, illetve az, akinek a törvényes képviselő szabályszerű meghatalmazást adott. Ajánlást tehát csak a párttól kapott érvényes meghatalmazással rendelkező személy gyűjthet, e személyekért a pártoknak felelősséget kell vállalniuk, és őket – az adatkezelés bejelentésével egyidejűleg – be kell jelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

A Biztos korábbi, vonatkozó állásfoglalásai letölthetőek a hivatal honlapjáról.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS