Az Alkotmánybíróság 2006. február 20-21 -ei teljes ülésének napirendje

2006.02.16. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn tűzi napirendjére az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 5. § (3) bekezdésében előterjesztett, mulasztásban megnyilvánul alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozat-tervezetet.

Ugyancsak hétfőn tárgyalják az alkotmánybírák azt az indítványt, amely a Nemzeti Földalapról szóló törvény több rendelkezésének alkotmányosságát kérdőjelezi meg.

Egy másik indítványozó szerint alkotmányellenes az egészségügyi törvény 25. §. (5) bekezdésének „kivéve ha törvény másként nem rendelkezik” szövegrésze.

Hétfőn vitatják meg az alkotmánybírák a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság egyik végzésének alkotmányellenessége tárgyában készült határozat-tervezetet.

Az Alkotmánybíróság kedden tárgyalja az Országos Választási Bizottság 37/2005. (X. 20.) számú határozata ellen benyújtott kifogást.

A testület foglalkozik a bírósági végrehajtási törvény 217. § (4) bekezdése, továbbá a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 7. § (1) bekezdése és 22. § (1) bekezdés második mondata alkotmányellenességének vizsgálatával.

Kedden kerül az alkotmánybírák elé az az indítvány, amely szerint alkotmánysértő az Országgyűlés Házszabályának több rendelkezése is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG