Emberkereskedelem Bács-Kiskun megyében - Végzés a Szegedi Ítélőtáblán

2006.02.23. Jogi Fórum / Szegedi Ítélõtábla

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az I. fokon eljáró bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa abban az ügybe, amelyben emberkereskedelemmel vádoltak meg több vádlottat. A táblabíróság döntését azzal indokolta, hogy az I. fokú bíróság több eljárási szabályt is megsértett, ítélete felülbírálatra alkalmatlan.

Kétrendbeli fajtalanság, vagy közösülés végett elkövetett emberkereskedelem bűntettében, mint társtettest mondta ki bűnösnek a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2005. július 1-én Zs. Z. (1978) II. rendű vádlottat, s ezért őt 3 év 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte, és 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Az ügy III. rendű vádlottja, Zs. G. (1979) társtettesként elkövetett 2 rendbeli fajtalanság, vagy közösülés végett elkövetett emberkereskedelem bűntettéért szintén 3 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, s őt is 4 évre tiltotta el a bíróság a közügyek gyakorlásától.

A IV. rendű vádlottat, B. Z. (1973) kétrendbeli, munkavégzés végett elkövetett emberkereskedelem bűntettéért – mint visszaesőt - 4 év 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte a bíróság, és 5 évre tiltotta el a közügyek gyakorlásától.

Az V. rendű vádlottat, D. J. (1972) személyi szabadság megsértésének bűntettében, 2 rendbeli, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében és személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére és mással való fajtalanság, vagy közösülés céljából elkövetett emberkereskedelem büntettében találta bűnösnek a bíróság, s ezért őt 6 év börtönbüntetésre ítélte, s 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

A bíróság az eljárást K. Gy. I. rendű vádlott tekintetében elkülönítette.

Az ítélet ellen a II.- III. - IV. rendű vádlott felmentés érdekében nyújtott be fellebbezést. A II. és a III. rendű vádlottak védője elsődlegesen az ítélet hatályon kívül helyezését, másodlagosan a felmentést, harmadlagosan a büntetés enyhítését kérte. A IV. rendű vádlott védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett, akárcsak az V. rendű vádlott és védője.

1./ B. G. sértett 2001. októberében egy hirdetési újságból szerzett tudomást arról, hogy külföldi bárokba táncosnőket keresnek. A megadott számon történt egyeztetés után egy ismeretlen személy – aki K. Józsefként mutatkozott be – Kiskunhalasról Kecskemétre szállította autóval a sértettet, s ott egy italboltban 270 ezer forintért eladta az V. rendű vádlottnak, aki ekkor a sértettet külföldre akarta továbbadni bártáncosnőnek.

Október végén az V. rendű vádlott a lányt egy kecskeméti albérletbe vitte, ahol bezárva tartotta november elejéig. A sértett többször is kérte, hogy engedje el, azonban az V. rendű vádlott a kérést elutasította. Majd - miután attól tartott, hogy a lány elszökik tőle - felajánlotta vételre az I. rendű vádlottnak, aki a sértettet – meg nem állapítható összegért - meg is vette azért, hogy az ellenszolgáltatásért közösüljön, illetve fajtalankodjon, s az így szerzett pénzt neki átadja.

Az I. rendű vádlott a sértettet egy általa bérelt kecskeméti házba vitette, s megtiltotta a lánynak, hogy a házat elhagyja. Amikor ennek ellenére a sértett egyszer megpróbált megszökni, az I. rendű vádlott a lányt megütötte, aki elesett, s 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Többszöri kérés után végül december elején az I. rendű vádlott hazaengedte a sértettet azzal, hogy a karácsonyi és a szilveszteri ünnepeket otthon töltheti, de a vele történtekről nem beszélhet senkinek. A sértett végül azért nem ment vissza az I. rendű vádlotthoz, mert K. Gy.öt egy rendőri akció során őrizetbe vették.

2./ P. Gy. sértett 2001. november elejéig Keszthelyen lakott. Ekkor egy ismeretlen férfi pontosan meg nem határozható összegért, de legalább 100 ezer forintért eladta a még 18. életévét be nem töltött lányt az I. rendű vádlottnak, aki a sértettet azért vette meg, hogy az mással ellenszolgáltatásért fajtalankodjon, illetve közösüljön. A sértettet – annak beleegyezésével – egy kecskeméti házba vitte, s közölte a lánnyal: felügyelet mellett ki kell állnia Kecskemét külterületén az út mellé, ahol férfi vendégekkel igényeik szerint közösülnie, illetve fajtalankodnia kell. Az I. rendű vádlott meghatározta az elvégzendő szolgáltatásért járó összeget is, és a sértettnek az általa naponta megkeresett 15-20 ezer forintot át kellett adnia az I. rendű vádlottnak. Ezt a tevékenységet P. Gyöngyi 2001. december 31-ig, az I. rendű vádlott őrizetbe vételéig folytatta. A sértett a személyi szabadságában nem volt korlátozva.

3./ R. Z. sarkadi lakos 2001. november végén összeismertette a fiatalkorú T. M. -et az I. rendű vádlottal, aki vállalta, hogy a lánynak munkát szerez. K. Gy. ezt a lányt is az általa bérelt kecskeméti házba vitte, s megérkezésük után közölte vele: ki kell állnia az út mellé, s ellenszolgáltatásért kell fajtalankodnia, illetve közösülnie. Egyidejűleg megtiltotta a lánynak, hogy felügyelet nélkül eltávozzon, csak az V. rendű vádlott társaságában hagyhatta el a házat. A sértettet több esetben az V. rendű vádlott szállította ki a Külső-Szegedi útra, megmondta neki, hogy a szexuális szolgáltatásért mennyi pénzt kérjen, s a lány által keresett pénzt is az V. rendű vádlott adta tovább az I. rendű vádlottnak. T. Mária is 2001. december 31-én, az I. rendű vádlott őrizetbe vételekor szabadult fogságából.

4./ C. M. sértett 2001. december 1-én felkereste lakásán K. M. kevermesi lakost, s elpanaszolta neki, hogy munkanélküli, munkát keres. Házigazdája a sértettet összeismertette a IV. rendű vádlottal, aki közölte a lánnyal, Kecskeméten tud számára felszolgálói munkát szerezni. T. M., ki szintén munkanélküli volt, ugyancsak kapcsolatba lépett a IV. rendű vádlottal, aki elhatározta, mind a két lányt eladja a II. és a III. rendű vádlottaknak. Ez meg is történt, a két sértettet a nyomozás során meg nem állapított összegért a II. és III. rendű vádlott azért vette meg, hogy továbbadják őket az I. rendű vádlottnak. Az üzletet le is bonyolították. 2001. december 13-án a sértetteket az I. rendű vádlott által bérelt kecskeméti házba vitték, ahol fejenként 250 ezer forintért eladták mással történő fajtalanság, illetve közösülés céljából az I. rendű vádlottnak.

Az I. rendű vádlott közölte a lányokkal, hogy ki kell állniuk az út mellé, s a közösülésből, illetve fajtalankodásból származó bevételeiket le kell adniuk. C. Mónikának az I. rendű vádlott által megállapított szabály szerint napi 30 ezer forintot kellett megkeresni. Ezt a lány három alkalommal nem tudta teljesíteni, s az I. rendű vádlott ezért megverte. Végül C. Mónika az őrzés elégtelenségét kihasználva 2001. december 28-án a Külső-Szegedi útról megszökött, majd a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon feljelentést tett. Az ügyben emiatt indult eljárás.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG
EMBERKERESKEDELEM