Az Alkotmánybíróság 2006. március 6-7-ei teljes ülésének napirendje

2006.03. 3. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tűzi napirendjére azt az indítványt, amely az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdését támadja.

A testület ugyancsak hétfőn foglalkozik a bírósági végrehajtási törvény 217. § (4) bekezdése, továbbá a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 7. § (1) bekezdése és 22. § (1) bekezdés második mondata, valamint a választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdést támadó indítvánnyal.

Az alkotmánybírák megvitatják azt az indítványt is, amely szerint alkotmányellenes a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontja.

A keddi teljes ülésen tárgyalják azt az indítványt, amely szerint alkotmányellenes az egészségügyi törvény 25. §. (5) bekezdése.

Napirendre kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 218. § (1) bekezdésének, valamint 365. § (3) bekezdésének alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Megvitatják a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. §-ával és 119. §-ával összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG