Az eva előleg 2006. évi teljesítéséről

2006.04.11. Jogi Fórum / APEH

Az eva előleg első három negyedévi összegének befizetési és bevallási kötelezettsége csak a 2006. évben válik el egymástól, először a 2007. év I. negyedévi előlegre alkalmazandó a fizetéssel egyidejű bevallás.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 11. § (4) bekezdésében - 2006. január 1-i hatállyal - a 2005. évi CXIX. törvény 181. § (3) bekezdésének 2. pontjával módosított szövegrész szerint: "az adóalany az adóév első három negyedévére negyedévenként az adóelőleget megállapítja és bevallja". Utóbb hivatkozott törvényt - az Eva tv. egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról - 2006. január 2-i hatállyal a 2005. évi CLXIII. törvény 9. §-a kiegészítette egy 181/A. §-sal, melynek (1) bekezdése szerint: az Eva tv. 11. § (4) bekezdésének az adóelőleg bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalanynak a 2006. évre vonatkozó adóelőleg bevallási kötelezettségét az Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint kell teljesíteni.

Ez azt jelenti, hogy 2006. évben az eva alanynak negyedévenként - az első három negyedévre - csak előleg befizetési kötelezettsége van, adóelőleg bevallási kötelezettsége nincs (mint a korábbi években).

Eva bevallást a 2006. évre csak 2007. május 31-éig, vagy 2007. február 15-éig kell benyújtani, attól függően, hogy az eva alany a számviteli törvény hatálya alá tartozik-e vagy sem. Ebben az éves bevallásban (0643 számú) kell szerepeltetni a 2006. év I-III. negyedévére megállapított előlegek összegét is.

A szabályozásra figyelemmel az eva előleg első három negyedévi összegének befizetési és bevallási kötelezettsége csak a 2006. évben válik el egymástól, először a 2007. év I. negyedévi előlegre alkalmazandó a fizetéssel egyidejű bevallás.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS