A Katedra Nyelviskola reklámjával megtévesztette a fogyasztókat

2006.04.24. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2006. április 20-án tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Katedra Nyelviskola Kft. egyes, a nyomtatott sajtóban közzétett reklámjával, mely azt sugallta, hogy „a Katedra a legjobb nyelviskola” a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, megsértve ezáltal versenytörvény vonatkozó rendelkezéseit. A GVH Versenytanácsa a Katedra Nyelviskola Kft.vel szemben megállapította a jogsértés elkövetésének tényét, versenyfelügyeleti bírságot azonban nem látott indokoltnak kiszabni.

Jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a Katedra Nyelviskola Kft. (a továbbiakban: Katedra) azon, egyes nyomtatott sajtótermékekben közzétett reklámja volt, melyben a reklám bal felső sarkában – apró betűkkel írva – közölte, hogy „a reklámtörvény szerint azt nem írhatjuk, hogy”, majd ezt követően kiemelten nagy betűkkel jelenítette meg „a Katedra a legjobb nyelviskola” állítást. Ezután, a mondat folytatásaként, úgyszintén kis méretű, de vastagított betűvel közölték, hogy fentiekkel összefüggésben jellemzik a nyelviskolát a lentebb közölt állításokkal. Ezeket a nyelviskolát jellemző állításokat a reklám ugyanolyan méretű betűvel jelenítette meg, mint a bevezető részt. („A Katedrát választotta több mint 175.000 beíratkozó.”; „A Katedrát választotta több mint 1.000 vállalat kihelyezett nyelvtanfolyami szolgáltatójaként.”; „A Katedrát választotta több mint 20.000 nyelvvizsgázó.”; „A Katedrát választotta több mint 2.000 utas külföldi nyelvtanfolyama megszervezésére.”; „A katedra foglalkoztatja a legtöbb ügyfélszolgálati munkatársat.”; „A Katedránál tesznek legtöbben nyelvvizsgát a budapesti nyelviskolák közül.”; „A Katedra rendelkezik nemzetközi minőségirányítási tanúsítvánnyal (ISO9001).”; „A Katedra akkreditált felnőttképzési intézmény.”; „A Katedra kínálja a legtöbb akkreditált nyelvi programot.”; „A Katedra hirdeti meg és indítja el a legtöbb tanfolyamot.”; „A Katedra kínálja a legtöbb oktatási helyszínt.”.)

Jelen ügyben a GVH Versenytanácsának arra kellett választ adnia, hogy a reklám egésze, illetve annak egyes állításai versenyjogilag alkalmasak-e a fogyasztók megtévesztésére. Annak megítélésekor, hogy egy adott reklám egésze megtévesztésre alkalmasnak minősül-e, figyelemmel kell lenni a reklámban foglalt szöveges információra, azok elhelyezésének módjára, az alkalmazott betűnagyságra, vagyis a reklám összhatására. Ennek folytán a fogyasztót ért összbenyomás abban az esetben is lehet versenyjogot sértő, ha a reklámban írt egy-egy közlés önmagában nem valótlan. Az a tény, hogy „A Katedra a legjobb nyelviskola” részmondat nagy betűvel szedve, hangsúlyosan szerepelt a reklámban – a reklám megjelenítését tekintve – képileg és tartalmilag ezt a kiemelt részüzenet közvetítette a fogyasztók felé. Ezen nem változtatott az a körülmény, hogy a hangsúlyos kijelentéstől való elhatárolódás („a reklámtörvény szerint azt nem írhatjuk, hogy”) – egyébként alig észlelhető formában – megfogalmazódott a szöveg első részében. Az elhatárolódás és a reklám többi állítása – a tájékoztatás összhatását tekintve – hangsúlytalanná vált, mintegy eltűnt.

A GVH Versenytanácsa több, a reklámban szereplő - nem hangsúlyosan megjelenített - állítást vizsgált versenyjogilag. Nem tartalmazott valós állítást, s ily módon jogsértőnek minősült az az információ, hogy hány vállalat választotta kihelyezett nyelvtanfolyami szolgáltatóként a Katedra Nyelviskolát. A reklám a további állításokkal elsőbbségi állításokat fogalmazott meg más piaci szereplőkhöz viszonyítva azáltal, hogy az iskola jellemzőjeként írt állításokat a „legtöbb” szó használatával, mintegy összehasonlításként fogalmazta meg. Az elsőbbségi állítások közül a Katedra némelyeket hitelesen támasztott alá, az a közlés azonban, amely a Katedrát úgy tüntette fel, hogy az adott nyelviskola hirdeti meg és indítja el a legtöbb tanfolyamot, csak részben minősült valósnak. Úgyszintén nem volt valósnak tekinthető az az állítás sem, amely azt közölte, hogy a budapesti nyelviskolák közül a Katedránál tesznek legtöbb nyelvvizsgát.

A fentiek alapján a GVH Versenytanácsa a Katedra Nyelviskola Kft.vel szemben megállapította a jogsértés elkövetésének tényét, versenyfelügyeleti bírságot azonban nem látott indokoltnak kiszabni. A bírság mellőzésének oka az volt, hogy a kis számban megjelentetett jogsértő reklámok rövid időn keresztül kerültek megjelentetésre, miáltal a reklám kevés fogyasztót ért el, így a versenyre gyakorolt hatása csekély volt. Ezen kívül a vállalkozás – a jogsértés valószínüsítését követően – nyomban felhagyott reklámozási gyakorlatával, és a versenyfelügyeleti eljárásban együttműködést tanusított.

(Vj-206/2005 számú ügy)

  • kapcsolódó anyagok
GVH