AB: alkotmányellenes hiányok a Házszabályban

2006.04.25. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2006. április 24-én hozott határozata szerint az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azáltal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlés­ének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 23. § b) pontjával, a 47. § (4) és (6) bekez­désével, valamint a 75. § (3) bekezdésével összefüggésben nem határozta meg a képviselői álláspont lényegének kifejtéséhez szükséges felszólalási idő biztosításának garanciális szabályait.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy szabályozási feladatának 2006. december 15-ig tegyen eleget.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Házszabálynak a képviselők beszédidejét érintő felszó­lalási időkeretek meghatározására vonatkozó rendelkezései nem tartalmaznak a képviselők felszóla­lási jogát védő garanciákat, s ezáltal alapot adnak olyan felszólalási időtartam meghatározására is, amely kiüresítheti a képviselők politikai véleménynyilvánítási jogát. Az Alkotmány 2. § (1) és (2) be­kezdéseiből, valamint a 20. § (2) bekezdéséből fakad az a követelmény, hogy az országgyűlési képvi­selőknek a napirendek tárgyalása során kellő idő álljon rendelkezésre álláspontjuk kifejtésére. A tör­vényhozás működését érintően az Alkotmányra visszavezethető eljárási szabály, hogy a hatékony parlamenti működés védelme mellett az Országgyűlés meghatározza: mi az a legkevesebb időtartam, amely alatt az egyes képviselői felszólalások védelem alatt állnak (azaz mi az az időtartam, amely alatt – pusztán az időmúlás miatt – a szó nem vonható meg).

A határozat e mellett azt is megállapította, hogy az Alkotmány 24. § (4) bekezdésében meghatározott „tárgyalási rend” és „működési szabályok”, mint a minősített többséget igénylő szabályozási tárgykö­rök, magukban foglalják a képviselői felszólalásokra rendelkezésre álló időkeretek házszabályi rögzí­tésének igényét mind a plenáris, mind pedig a bizottsági ülések vonatkozásában.

A határozathoz Dr. Bihari Mihály és Dr. Paczolay Péter alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ORSZÁGHÁZ