A UPC kábelszolgáltató megtévesztette a fogyasztókat

2006.04.26. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2006. április 24-én tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a UPC Magyarország Kft. széles körű kampány keretében közzétett egyes reklámjai, melyek bizonyos szolgáltatásának ingyenességére vonatkoztak, alkalmasak voltak a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, mivel ezen állítások nem feleltek meg a valóságnak. A UPC Magyarország Kft. jogsértő magatartásáért 10 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

Jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a UPC Magyarország Kft. (a továbbiakban: UPC) egyes, 2004. szeptembere és 2005. decembere között közzétett egyes reklámjai képezték, melyek – többek között – a UPC bizonyos szolgáltatásainak ingyenességére vonatkoztak.

A helyhez kötött vezetékes telefonszolgáltatás piacán a UPC 2004. őszén újszerű szolgáltatással jelent meg. Ennek lényege, hogy a UPC a megfelelően átépített kábelhálózatán képes hangot is továbbítani, amennyiben az előfizetőnél egy adaptert helyeznek el. Ennek az adapternek a segítségével bármely belföldi hívásirányba indítható telefonhívás, függetlenül attól, hogy mobil vagy vezetékes telefonszámot hívnak-e. A szolgáltatás nem díjmentes, mert egyrészt alapdíja van, másrészt kiegészítő csomagot is lehet az alapdíjcsomaghoz kapcsolni. Ily módon, ha a UPC telefonszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó ugyancsak adapterrel rendelkező beszélgetőpartnert hív, a szolgáltatásnak egyáltalán nincs percdíja és csak az alapdíjcsomag havidíját kell fizetni. Amennyiben a hívó fél hálózaton kívülre telefonál, a beszélgetés akkor ingyenes, ha – az Itthon elnevezésű kiegészítő csomagot megrendelve – a telefonáló csúcsidőn kívül kezdeményez hívást.

Az újszerű és a hagyományos vezetékes telefonálásban modernnek számító szolgáltatását a UPC 2004. őszétől mintegy másfél éven keresztül tartó – televízióban, rádióban, szórólapokon, óriásplakátokon stb. folytatott – kampánnyal népszerűsítette. Egyes reklámok azt az üzenetet közvetítették a fogyasztók felé, hogy szolgáltatása feltétel nélkül ingyenes (pl.: „UPC Telefon: 0 Ft percdíj belföldre!”, „…UPC Telefonnal ingyen hívják a nagyit.”, stb.). A GVH Versenytanácsának következetes jogalkalmazási gyakorlata szerint az „ingyenesség” kifejezés alatta a fogyasztók az ellenszolgáltatás teljes hiányát értik. A versenyfelügyeleti eljárásban ezzel szemben megállapításra került, hogy a fogyasztó nem vehette igénybe ingyenesen a UPC szolgáltatását, hiszen havidíjat mindenképpen kellett fizetnie. Ezek a reklámok ily módon alkalmasak voltak a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

A GVH Versenytanácsa a UPC jogsértő magatartásáért 10 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki, amelynek meghatározásakor enyhítő körülményként vette figyelembe a szolgáltatás újszerűségét, valamint versenyt javító szerepét, továbbá annak esélyét, hogy a reklámkampány kiterjedtsége miatt a fogyasztók eséllyel értesültek a jogszerű kijelentésekről is.

(Vj-202/2005. sz. ügy)

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG