EB: a férfiból nővé vált transzszexuálisoknak nőkkel egyező korban jár a nyugdíj

2006.04.28. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

Az Egyesült Királyságban 2005 áprilisa előtt hatályban volt jogszabályok értelmében valamely személy nemét társadalombiztosítási szempontból a születési anyakönyvi kivonatában szereplő nem határozza meg. A születési anyakönyv csak elírás vagy tárgyi tévedések kijavítása végett módosítható. Következésképpen, azok a transzszexuálisok, akik a nemüket megváltoztató sebészeti beavatkozáson estek át, nem változtattathatják meg nemüket születési anyakönyvi kivonatukban.

A nem elismeréséről szóló 2004. évi törvény (Gender Recognition Act 2004), amely 2005. április 4-én lépett hatályba, bizonyos körülmények között lehetővé teszi a transzszexuálisok számára a nem elismeréséről szóló igazolás (Gender Recognition Certificate) kibocsátását. A nem elismeréséről szóló igazolás gyakorlatilag minden hivatalos eljárás szempontjából megváltoztatja az érintett személy nemi azonosságát, ám nincs visszaható hatálya.

Az Egyesült Királyságban a férfiak 65 éves korukban, a nők pedig 60 éves korukban jogosultak állami öregségi nyugdíjra.
Sarah Margaret Richards-öt születésekor (1942-ben) férfiként anyakönyvezték. Miután nemi diszfóriát állapítottak meg nála, 2001 májusában a nemét megváltoztató sebészeti beavatkozáson esett át. 2002 februárjában öregségi nyugdíj megállapítását kérte, 60. életéve betöltésétől kezdődő hatállyal.

A kérelmet a Department for Work and Pensions (munka- és nyugdíjügyi minisztérium) azzal az indokolással utasította el, hogy azt a kérelmező 65. születésnapját több mint négy hónappal megelőzően nyújtották be. Sarah Margaret Richards fellebbezett a határozat ellen, és a Social Security Appeal Tribunal határozata elleni fellebbezés alapján az ügyet tárgyaló Social Security Commissioner azt a kérdést terjesztette a Bíróság elé, hogy az ilyen értelmű visszautasítás ellentétes-e az egyenlő bánásmódnak a szociális biztonság területén történő megvalósításáról szóló irányelvvel*.

A Bíróság emlékeztet először is arra, hogy az a jog, hogy senkit ne érjen neme alapján hátrányos megkülönböztetés, alapvető emberi jog, melynek betartását a Bíróság köteles biztosítani. Az említett irányelv hatályát ezért nem lehet csak az olyan megkülönböztetésre korlátozni, amely azon a tényen alapul, hogy az adott személy az egyik vagy a másik nemhez tartozik. Ez az irányelv ugyanis az olyan megkülönböztetésre is alkalmazandó, amely az érintett személy nemének megváltoztatásából ered.

Ezt követően a Bíróság megállapítja, hogy a jelen eljárásban vitás, nem egyenlő elbánásra vonatkozó állítását Sarah Margaret Richards arra alapítja, hogy nem ismerték el részére a sebészeti beavatkozás következtében szerzett új nemét. Ellentétben azokkal a nőkkel, akik neme nem a nem megváltoztatására irányuló sebészeti beavatkozás eredménye, és akik 60 éves koruktól nyugdíjjogosultak, Sarah Margaret Richards nem teljesítheti a nyugdíj megállapításához szükséges egyik, jelen esetben a nyugdíjkorhatárra vonatkozó feltételt. Ez a nem megváltoztatásából eredő nem egyenlő elbánás az említett irányelv által tiltott megkülönböztetésnek tekintendő.
A Bíróság elutasította az Egyesült Királyság azon érvét, hogy ezt a helyzetet lehetővé teszi az irányelv alóli azon kivétel, amely felhatalmazza a tagállamokat, hogy eltérő nyugdíjkorhatárt állapítsanak meg férfiak és nők számára. A Bíróság megállapítja, hogy ez a kivétel, amelyet szigorúan kell értelmezni, nem vonatkozik a jelen ügyben vitás kérdésre.

E körülmények között a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az irányelvvel ellentétes az olyan szabályozás, amely megtagadja az öregségi nyugdíjat a férfiből nővé vált személytől azzal az indokkal, hogy nem töltötte be a 65. életévét, miközben ugyanez a személy 60. életéve betöltésétől jogosult lett volna öregségi nyugdíjra, ha a nemzeti jog alapján nőnek tekintették volna.

(C-423/04. sz. ügy)

  • A férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA