A NetLock Kft. elsőként szerezte meg a legfelső szintű hitelesítés-szolgáltató minősítését

2006.05. 9. Jogi Fórum / NetLock

A NetLock Kft. 2006. április 25-én elsőként kapta kézhez a Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartásba vételi határozatát, mely a közigazgatási eljárásokban alkalmazható tanúsítványok kibocsátásához szükséges

A NetLock Kft., Magyarország vezető hitelesítés-szolgáltató vállalata elsőként szerezte meg a közigazgatási hatósági eljárásokban való alkalmazáshoz szükséges nyilvántartásba vételről szóló határozatot. A Nemzeti Hírközlési Hatóság által kiadott határozat szerint a NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzata eljárásjogi és műszaki szempontból is megfelel az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) által kibocsátott ajánlásoknak és Hitelesítési rendeknek, tanúsítványai pedig feltétel nélkül alkalmasak a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus intézésére. A határozat alapján a következő technikai lépés a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) által fenntartott közigazgatási gyökér hitelesítés-szolgáltató felülhitelesítési eljárása. A NetLock Kft. szolgáltatói tanúsítványának napokban megtörténő felülhitelesítése után 2006. májusától Magyarországon elsőként jogosult közigazgatásban használható elektronikus tanúsítványok kibocsátására is.

A 2005. november 1-jén hatályba lépett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) által előírt szabályozások szerint a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus formában történő intézéséhez már nem volt elegendő a korábban is szigorúan ellenőrzött módon kibocsátott minősített elektronikus tanúsítványok alkalmazása. A hitelesítés-szolgáltató szervezeteknek azóta ugyanis szükségük van főtanúsítványuk nyilvános kulcsának közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató általi minősítésére is.

A közigazgatási gyökér hitelesítés-szolgáltató által most felülhitelesítendő szolgáltatói tanúsítvány igazolja, hogy az adott hitelesítés-szolgáltató tanúsítványai megfelelnek a 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott közigazgatási felhasználásra vonatkozó újabb követelményeknek, használatukkal mostantól minden magánszemély, intézmény és természetesen a gazdasági élet szereplői számára ismét lehetővé válik a hiteles elektronikus közigazgatási hatósági ügyintézés.

A NetLock Kft. több mint 10 éves fennállása óta Első hitelesítés-szolgáltató-ból Magyarország vezető hitelesítés-szolgáltatójává vált. Sokéves tapasztalata a szervezésben, a megvalósításban, illetve az eljárásrendek kidolgozásában lehetővé tette a vállalat számára a különböző minősítési feltételeknek való gyors megfelelést. Elsőként szerezte meg a fokozott-, illetve a minősített biztonságú szolgáltatói címet, majd elsőként adta be a közigazgatási minősítési eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmet is a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz. Tovább folytatva a sort 2006. április 25-én szintén elsőként vehették át a Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartásba vételi határozatát, így tanúsítványaik már formailag is alkalmazhatók a közigazgatási hatósági eljárások során.

Örömmel értesültünk az elismerésről, bár a technológia már régóta rendelkezésünkre áll, szakmai és technikai felkészültségünk évek óta megfelel az újabb szabályozásoknak. - mondta Rózsahegyi Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezető igazgatója. Sajnos az Európai Uniós példákkal ellentétben hazánkban az elektronikus ügyintézés elterjedését folyamatosan visszaveti a merev bürokrácia. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a törvényi szabályozások sokszor indokolatlanul visszairányítják a korrekt technológiát alkalmazni kívánó állampolgárokat és szervezeteket rég elavult technológiák felé, - mint amilyen a kizárólag azonosításra alkalmas PIN - pedig régóta kezünkben van az elektronikus ügyintézés megfelelő technológiája, az elektronikus aláírás. Az újabb feltételek teljesítése után reméljük, hogy elhárult az utolsó akadály is az elektronikus ügyintézés elterjedésének útjából és bízunk abban, hogy az elektronikus aláírás alkalmazását nem gátolják további adminisztrációs akadályok - tette hozzá Rózsahegyi.

A közigazgatási gyökér hitelesítés-szolgáltató megjelenésével és az újabb minősítési eljárások bevezetésével ismét azt tapasztalhattuk, hogy a magyar elektronikus ügyintézés elterjesztése nem könnyű feladat. Amint eltűnik egy akadály az elektronikus aláírás jól bevált alkalmazásának útjából, hamarosan újabbak jelennek meg, amelyek Magyarország indokolatlan technológiai visszalépését támogatják, vagyis a PIN-kód kizárólagosságát szorgalmazzák. Ez jelentősen lassítja az elektronikus ügyintézés elterjedését, és lehetetlenné teszi az elektronikus aláírási törvény és a technológia által biztosított letagadhatatlansági és számonkérhetőségi előnyöket. Ellentmond a jelenlegi APEH gyakorlatnak, a minisztériumok eddigi bejelentéseinek, kommunikációjának, a Közigazgatási Hatósági Eljárás és Szolgáltatás szabályairól szóló törvény (KET) rendelkezéseinek, illetve megvonja a közigazgatás ügyfeleinek választási szabadságát.

Az elektronikus aláírás technológiáját - mely a biztonságos elektronikus ügyintézéshez nélkülözhetetlen letagadhatatlanságot, felelősségvállalást, hitelességet és sértetlenséget biztosítja - hazánkban több fontos területen alkalmazzák: többek közt az elektronikus számlázásnál, az elektronikus magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallásnál, az ügyvédi ellenjegyzéseknél, az elektronikus cégeljárásoknál, az elektronikus vizsgajelentéseknél. Hazánkban és az Európai Unió országaiban több éve az elektronikus ügyintézés bizonyítottan legalkalmasabb technológiájának tekintik mind a műszaki szakemberek, mind a jogászok. Nem véletlen, hogy ez az egyetlen információs technológia, amely külön jogszabályba lett foglalva.

Az első közigazgatási hatósági eljárásban elfogadott hitelesítés-szolgáltató megjelenésével a hazai közigazgatási hatósági ügyintézés rendszere teljessé vált. Az elektronikus aláírással kapcsolatos minden elektronikus hatósági szolgáltatás, minden szinten elérhető a lakosság és a szervezetek számára. A NetLock Kft. továbbra is minden eszközzel támogatja az elektronikus aláírás technológiájának fejlődését és a magyarországi elektronikus ügyintézés felhasználási területeinek bővítését.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS