Az európai bíróságok munkaprogramja

2006.05.18. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

A május 15-től május 19-ig tartó munkahét során több egyedi jellegű ügy kerül az Európai Közösségek Bírósága (EKB) és az Elsőfokú Bíróság elé. Mai összeállításunkban ezekből nyújtunk rövid összefoglalót.

2006. május 16-án, kedden jelenik meg sajtóközlemény a Watts ügyben hozott ítéletről (C-372/04). Ezen (egy korábbi cikkünkben már részletezett ügyben) a fő kérdés az, hogy a brit egészségpénztár kötelezhető-e a külföldön történt egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésére. Geelhoed főtanácsnok 2005. december 15-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a külföldi ellátások engedélyezésére vonatkozó jelenlegi NHS-rendszer ellentétes a közösségi joggal, mivel nem veszi kellően figyelembe az egyes betegek egyéni szükségleteit annak eldöntésekor, hogy egy személy indokolatlan késedelem nélkül részesülhet-e ellátásban.

Szintén e napon kerül sor főtanácsnoki indítvány benyújtására a Placanica (C-338/04), Palazzese (C-359/04) és Sorricchio (C-360/04) egyesített ügyekben, melyben a Bíróság azt vizsgálja, hogy büntethetők-e az Olaszországban koncesszió nélkül működő azon szerencsejáték-közvetítők, akik egy másik tagállamban (az esetek többségében: az Egyesült Királyságban) szerencsejáték-szervezői tevékenység folytatására jogosult bookmaker-irodák megbízásából járnak el? Az ügy azért lehet érdekes Magyarország számára, mert a sportfogadási tevékenység gyakorlására kivetett korlátozások miatt jelenleg hazánk elleni is vizsgálatot folytat a Bizottság.

2006. május 18-án, csütörtökön hirdet ítéletet a Bíróság a Land Oberösterreich kontra ÈEZ as (C-343/04) ügyben, mellyel egy korábbi cikkünkben már szintén foglalkoztunk. Az osztrák tartomány azt kéri a bíróságtól, hogy az tiltsa el a cseh atomerőművet radioaktív, illetve ionizáló sugárzásnak a levegőbe olyan mértékben való kibocsátásától, amely már meghaladja a tudomány mai állása szerint az atomerőművek üzemeletetésével mindenképpen együtt járó mértéket.

E csütörtöki napon kerül sor továbbá ítélethirdetésre a Bizottság kontra Finnország (C-343/05) ügyben is. A történet lényege a következő: a Bizottság 2005 szeptemberében kötelezettségszegési eljárást indított Finnország ellen, mivel annak Åland nevű tartományában, illetve a tartomány körüli vizeken hajózó hajókon a közösségi tiltás ellenére továbbra is forgalmazzák a szájon át fogyasztható dohányt (a 'bagót'). Az EU-ban egyedül Svédországban nem tilos a bagó forgalmazása – a svédek kulturális hagyományaikra hivatkozva kaptak felmentést a tilalom alól az Unióba való belépésükkor; a finnek elmondásuk szerint azért nem kértek csatlakozásukkor hasonló felmentést az egyébként teljes egészében svédek által lakott Åland tartományuk számára, mert úgy vélték, hogy tradicionális dohánytermék révén ott továbbra is forgalomba hozható lesz a bagó. A Bizottság ezt nem így látja, ezért eljárást indított Finnország ellen, amely hiába hivatkozott arra, hogy tartománya nagyfokú önállósággal rendelkezik – többek között – egészségpolitikai kérdésekben, és hogy a bagófogyasztás – Svédországhoz hasonlóan – a terület kulturális örökségének részét képezi. Åland ez után azzal fenyegetett, hogy ha nem védheti meg álláspontját saját maga az Európai Bíróság előtt, úgy akár az Unióból való kilépés lehetőségét is fontolóra veheti. Mivel az ügyben sem tárgyalás, sem főtanácsnoki indítvány nem volt, kérdéses, hogy mi lesz a kis finn tartomány további sorsa…

Kevésbé különleges ügyben ugyan, de főtanácsnoki indítvány is sor kerül ezen a napon, mégpedig a Cadman kontra Health & Safety Executive ügyben (C-17/05). Itt az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének a hátrányos megkülönböztetés tilalma tükrében történő vizsgálatát végzi el az EKB, mégpedig arra tekintettel, hogy a szolgálati idő hosszúsága, mennyiben irányadó tényező a fizetés összegének meghatározásánál.

2006. május 16-án tart továbbá tárgyalást az Elsőfokú Bíróság Muswellbrook kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) – NIKE egyesített ügyekben (T-362/02 és T-366/02), melyben a "NIKE" közösségi szóvédjegy és a "NIKE" megjelölést szintén tartalmazó, korábban bejegyzett spanyol nemzeti ábrás védjegy tekintetében zajlik a jogvita a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) határozata elleni fellebbezés formájában. Egy korábbi beszámolónkban már szintén foglalkoztunk ezzel az üggyel.

2006. május 22-e (hétfő) és 2006. május 28-a (vasárnap) között az Európai Bíróságon ún. "semaine blanche" lesz, azaz az említett héten nem lesznek tárgyalások, ítélethirdetések, és nem kerül sor főtanácsnoki indítványok felolvasására sem.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA