A versenykultúra hazai fejlesztése és terjesztése

2006.06. 2. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. május 23-án internetes honlapján nyilvános vitára bocsátotta a magyarországi versenykultúra fejlesztése érdekében kidolgozott koncepcióját.

A versenytörvény újonnan hatályba lépett rendelkezései immár törvényi szinten a GVH elnökének feladataként jelenítik meg a – GVH tevékenységében korábban is prioritásként kezelt – magyarországi versenykultúra fejlesztésében való közreműködést, egyúttal a GVH versenykultúra terjesztésében való fokozottabb szerepvállalásának anyagi feltételeit is megteremti. A versenykultúra fejlesztése alatt a versenytörvény a GVH számára feladatként elsősorban a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztését (így a versenyből fakadó előnyökkel kapcsolatos felvilágosító munkát, továbbá a jogkövető magatartás, illetve a versenybarát szabályozási környezet kialakításának elősegítése érdekében végzett tájékoztatást), valamint a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulást határozza meg. A versenykultúra fejlesztése, a versenyfelügyeleti és a versenypártolási munka mellett, a GVH gazdasági verseny védelme érdekében végzett tevékenységének harmadik pillérét jelenti.

A feladat átlátható és maradéktalan ellátása érdekében a GVH-n belül Versenykultúra Központ (VKK) néven önálló szervezeti egység alakult, amelynek feladata lesz a versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos munkák elvégzése, koordinálása, az esetleges igények felmérése és begyűjtése. A VKK keretében megvalósítandó feladatokkal a GVH a versenyjoggal, a verseny témájú közgazdasági elemzésekkel foglalkozó felsőoktatási intézmények diákjait, oktatóit; az alap- és középfokú oktatásban résztvevő, érdeklődő tanárokat, tanulókat; elméleti szakembereket; kutatókat; versenyjogi jogviták megítélésével és eldöntésével kapcsolatba kerülő bírákat; a hivatal eljárásaival, a versenyfelügyeleti munkájával kapcsolatba kerülő kis-és középvállalkozásokat célozza meg, valamint a közigazgatásban dolgozó azon munkatársakat és döntéshozókat, akik munkájuk során a verseny területtel valamilyen módon kapcsolatban kerülnek, ideértve az országgyűlési képviselőket és szaktanácsadóikat is.

A most nyilvánosságra hozott koncepció tartalmazza a versenykultúra fejlesztése érdekében 2006-ra meghatározott feladatokat, és az egyes feladatok ellátása kapcsán kialakított elveket, kereteket, ugyanakkor a koncepció nyilvános vitára bocsátásával a GVH lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a célközönség, a közvélemény is bővíthesse ötleteivel, felvetéseivel a hivatal által megfogalmazott részfeladatok halmazát. A 2006. évre előirányzott feladatok között szerepel idegen nyelvű szakkönyv fordítása és megjelentetése, ismeretterjesztő kiadványok készítése, szakmai rendezvények szervezése, illetve támogatása, szakmai pályázatok meghirdetése, oktatási – tudományos - kutatási projektek támogatása, a versenykultúrát terjesztő és fejlesztő szervezetekkel (pl. fogyasztóvédő civil szervezetekkel) és a bírákkal való együttműködés kialakítása, s munkájának támogatása, illetve a „verseny napja” koncepciójának kidolgozása, amelyek előkészítését a VKK a nyilvános tájékoztató közzétételével egyidejűleg, az abban foglalt elvek szem előtt tartásával, megkezdte.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG