A kereskedelmi törvény alapján indult versenyfelügyeleti eljárás a Tesco ellen

2006.07.26. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) észlelte, hogy a Tesco-Global Áruházak Zrt. (továbbiakban: Tesco) 2005. tavaszától jelentős mértékben megváltoztatta az addig alkalmazott polcszervíz-rendszerét.

A beszállítók által eddig igénybe vett 40-50 cég 6 merchandiser társaságra való csökkentése és csak ezen vállalkozásokon keresztüli polcfeltöltési szolgáltatás igénybevételi lehetősége számos, a beszállítókat hátrányosan érintő gyakorlatot jelent, melynek indokoltsága aggályokat vet fel. A GVH rendelkezésére álló információk szerint a korábban bevezetett polcszerviz-rendszert 2006. június 1-jét, a Kereskedelmi törvény hatálybalépését követően is változatlanul tovább alkalmazza a Tesco. Jelen ügy az első, a Kereskedelmi törvény alapján indított versenyfelügyeleti eljárás.

A 2006. június 1-jén hatályba lépett Kereskedelmi törvény értelmében a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő felett a visszaélésekkel kapcsolatos felügyeletet a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a versenytörvényben foglalt eljárási szabályok alkalmazásával végzi oly módon, hogy eljárásaiban az erőfölénnyel való visszalélés tilalmának szabálya megsértése esetén irányadó rendelkezéseket alkalmazza. A versenytörvény alapján a GVH vizsgálatot rendel el olyan tevékenység, magatartás vagy állapot észlelése esetén, amely a Kereskedelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit sértheti, feltéve, hogy az eljárás a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, és a közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Tesco-Global Áruházak Zrt. (továbbiakban: Tesco) 2005. tavaszától jelentős mértékben megváltoztatta az addig alkalmazott polcszerviz-rendszerét. A beszállítók által eddig igénybe vett 40-50 cég 6 merchandiser társaságra való csökkentése és csak ezen vállalkozásokon keresztüli polcfeltöltési szolgáltatás igénybevételi lehetősége számos, a beszállítókat hátrányosan érintő gyakorlatot jelent, melynek indokoltsága aggályokat vet fel. A GVH rendelkezésére álló információk szerint a korábban bevezetett polcszerviz rendszert a Kereskedelmi törvény hatálybalépését (2006. június 1.) követően is változatlanul tovább alkalmazza a Tesco.

A Tesco ezen magatartása valószínűsíthetően megsértette a Kereskedelmi törvényt, mely szerint tilos a beszállítóval szemben a jelentős piaci erővel való visszaélés, így különösen tilos harmadik személy beszállítók vagy a kereskedő saját külön szolgáltatója igénybevételének indokolatlan rákényszerítése a beszállítókra.

Tekintettel a Tesco által tanúsított és kifogásolt magatartással érintett vállalkozások nagy számára, a közérdek védelme indokolttá teszi a versenyfelügyeleti eljárás megindítását.

  • kapcsolódó anyagok
KERESKEDELEM
VERSENYJOG