A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a hat magyarországi áramszolgáltató társaság ellen

2006.08. 4. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) 2006. július 20-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Budapesti Elektromos Művek Zrt., az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Zrt., az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., az E.ON Észak–dunántúli Áramszolgáltató Zrt., az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., valamint a Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt. ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt.

A versenyfelügyeleti eljárás alapja a GVH által, a villamos energia szektorban lefolytatott, ez évben befejezett ágazati vizsgálat megállapítása, mely szerint nem zárható ki az, hogy a közüzemi áramszolgáltatók a közüzemből kilépni kívánó fogyasztóikkal szemben olyan feltételeket alkalmaztak, amelynek hatására a fogyasztók a szolgáltatók tulajdonosi érdekkörébe tartozó kereskedőt választották, másrészt egyes közüzemi fogyasztóik részére olyan egyedi feltételeket kínáltak, amelyek célja, hogy azok ne lépjenek ki a közüzemi körből.

A feltételezett diszkriminációs magatartással az áramszolgáltatók akadályozhatták a feljogosított fogyasztók szabad piacra való kilépését és ezzel a villamos energia szolgáltatás piacán a hatásos verseny kialakulását. Az áramszolgáltatók a feljogosított fogyasztókkal fennálló szerződéses kapcsolataikban olyan eltérő feltételeket alkalmazhattak, amelyek alkalmasak lehettek az eljárás alá vont vállalkozások, valamint a saját tulajdonosi körbe tartozó kereskedő és az attól független kereskedői engedélyesek közötti versenyviszonyok torzítására.
Az eljárás célja, annak megállapítása, hogy a 2003. január 1. és 2006. június 30. közötti időszakban az áramszolgáltató vállalatok magatartásukkal megsérthették-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, az Európai Megállapodás, valamint az Európai Közösséget létrehozó Római Szerződés gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmáról szóló előírásait.

Az eljárást lezáró végső döntés meghozatalára a GVH rendelkezésére álló törvény határidő 180 nap, amely két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal hosszabbítható meg.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG