Emberölési kísérlet Hódmezővásárhelyen - ítélet a Szegedi Ítélőtáblán

2007.03. 2. Jogi Fórum / Szegedi Ítélõtábla

Mind az ügyvéd, mind az ügyész az I. fokon kiszabott büntetés enyhítését kérte perbeszédében abban az ügyben, amelyben egy hódmezővásárhelyi asszonyt, Sz.G.-t előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádoltak meg.

A Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa helyt adott az enyhítés érdekében benyújtott indítványoknak, s 10 évről 8 évre mérsékelte a vádlott fegyházbüntetését és a közügyektől eltiltás időtartamát. Az ítélet indoklásában elhangzott: az asszony relatíve alkalmatlan (hibásan összeszerelt) eszközzel akarta megölni élettársát, valamint az emberölési kísérlet során a sértett sérülést nem szenvedett el, ezért enyhített a táblabíróság a büntetésen.

Az élelmiszeripari szakképzettséggel rendelkező, a letartóztatása előtt állattartással foglalkozó vádlott és a sértett, Sz. Sándor az 1990-es évek végén ismerkedett meg egymással, majd 1999 áprilisától élettársi kapcsolatban éltek a sértett vásárhelyi lakásában. Egy élelmiszerboltot üzemeltettek, de anyagi gondjaik támadtak, ezért a sértett lakását el kellett adni, s 2001 májusában kiköltöztek egy város melletti tanyára.

Nem sokkal később a vádlott és a sértett viszonya megromlott, olyan is előfordult, hogy a sértett tettleg bántalmazta élettársát. A konfliktusok egyik oka az volt, hogy a vádlott több tartozását eltitkolta, s a tartozások miatt a villanyt is kikapcsolták lakásukban. 2005-ben pedig a vádlott meghamisított egy szabálysértési eljárással kapcsolatos postai befizetési bizonylatot, és a bírság be nem fizetése miatt a sértettnek börtönbe kellett vonulnia.

A vádlott és Sz. Ferenc már több éve ismerik egymást, viszonyuk egyre szorosabb lett, s a 2005 októberét megelőző másfél évben az éjszakák egy részét a vádlott rendszeresen Sz. Ferenccel töltötte egy Vásárhely melletti tanyán. Távolléteit azzal indokolta a sértett előtt, hogy egy cégnél dolgozik éjszakai műszakban. 2005 őszén, pontosabban meg nem határozható időpontban, a vádlott döntött: a megromlott élettársi kapcsolat miatt élettársát meg fogja ölni.

A vádlott és a sértett (kinek hobbija volt a háztartási gépek szerelése) között korábban lefolytatott beszélgetések során már felmerült: a leggyorsabban, és leginkább fájdalommentesen úgy lehet öngyilkosságot elkövetni, hogyha a vízbe elektromos áramot vezetnek, például egy bekapcsolt hajszárítót a vízbe dobnak. A fenti beszélgetés alapján a vádlott azt tervezte, hogy élettársát elektromos árammal öli meg a tanyaépület előterében.

Az asszony a gyilkosság sikere érdekében még kísérletet is végzett. Áramot vezetett az udvari szivattyútól a színben található lemezkádig, amelyben fürdeni szoktak. A kábelvégeket lecsupaszította, azokat rákötötte a kádra, amibe előbb vizet engedett, majd egy békát dobott bele, s a kádra vezette az áramot. Azonban semmi nem történt, mivel a vezetékeket a nő rosszul szerelte a kádra.

A vádlott kísérletéről beszámolt élettársának, aki részletesen elmagyarázta, hogyan kell a vezetékszálakat kötni, milyen vezetékek vannak, s hogyan lehet azokat azonosítani egy fázisceruza segítségével.

2005. október 7-én a vádlott közölte a sértettel, hogy aznap ügyvédhez kell menniük pénzügyeket intézni, s előtte fürödjenek meg. Az asszony le is fürdött a lemezkádban, majd a tanya egyik mellékhelyiségéből egy hosszabbítót és egy kábeldarabot vitt az előtérbe. A vezetékeket lecsupaszította, hozzáerősítette a kádhoz, a kábeldarabot csatlakoztatta a hosszabbító aljzatba, majd a hosszabbítót elrejtve átvezette a konyhába, ahol a hosszabbító végét az ablakon át kitette a szabadba.

Ezt követően küldte fürdeni a sértettet a vádlott. Amikor látta, hogy élettársa már fürdik, az elektromos szerelvényt áram alá helyezte. Azonban rövidzárlat keletkezett, aminek hatására sercegő hang hallatszott. A vádlott ezt a hangot meghallotta, valamint azt is látta, hogy élettársa életben van, s ezért a helyszínről elmenekült. A vizsgálat során kiderült, hogy az asszony rosszul kötötte össze a vezetékeket, így a kád nem került feszültség alá. Az emberöléshez előkészített szerkezetek azonban alkalmasak voltak az emberi élet kioltására.

A vádlott az eljárás során arra hivatkozott: nem akarta megölni élettársát, csak rá akart arra ijeszteni. A Csongrád Megyei Bíróság ítéletében úgy vélekedett: a bizonyítékok egyértelműen cáfolják a vádlott védekezését.

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a Csongrád Megyei Bíróság 2006. október 6-án Sz.G.a (1977 – hódmezővásárhelyi lakos) vádlottat, s ezért őt 10 év fegyházra ítélte, és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet ellen a vádlott és védője elsődlegesen a tényállás téves megállapítása miatt, felmentés, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, s az ügyész is a büntetés enyhítését kérte, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG