Elutasított NATO népszavazás

2007.06. 7. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2007. június 5-én döntött az Országos Választási Bizottság 577/2006. (XI. 22.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában. Az Országos Választási Bizottság megtagadta a Magyar Függetlenségi Párt elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íve hitelesítését, melyen a következő kérdés szerepelt: Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánk katonai semlegességének érdekében, a Magyar Köztársaság mondja fel NATO-tagságát?

Az OVB döntése szerint a kezdeményezés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt tilalomba ütközik, amelynek értelmében nem lehet országos népszavazást tartani hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről. A határozat ellen a kezdeményező nyújtott be kifogást.

Az Alkotmánybíróság az OVB határozatát helybenhagyta. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés b) pontja nemcsak a Magyar Köztársaság által elfogadott és hatályos nemzetközi szerződésből folyó kötelezettségre vonatkozik, hanem kiterjed a szerződés felmondására is. Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy az Alkotmány ezen rendelkezésének célja annak megelőzése, hogy népszavazásra kerüljön olyan kérdés, amelynek a következményeként lehetetlenné válik a vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítése.

A határozathoz dr. Balogh Elemér, dr. Bihari Mihály, dr. Bragyova András, dr. Holló András, dr. Lenkovics Barnabás és dr. Paczolay Péter alkotmánybírók csatoltak párhuzamos indokolást.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
NÉPSZAVAZÁS
OVB