Kohéziós politika 2007–2013: a Bizottság jóváhagyja a magyarországi régiókra vonatkozó 15 új programot

2007.09.12. Jogi Fórum

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) által támogatott 13 operatív programról szóló európai bizottsági határozatnak köszönhetően új távlatok nyílnak a magyarországi régiók előtt.

Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság és Magyarország között 2007. május 7-én aláírt stratégiai terv keretében kezdetét veheti az új kohéziós politika végrehajtása. Az új programozási időszakban (2007 és 2013 között) Magyarország összesen 25 milliárd eurós támogatásban részesül, mellyel az ország a hatodik az európai uniós kohéziós politika kedvezményezettjeinek sorában.

Az Európai Bizottság szeptember 10-én, hétfőn a 2007–2013-as időszakra vonatkozó utolsó magyar programot is elfogadta, mely esemény alkalmával Danuta Hübner és Vladimir ©pidla biztosok közösen adtak hangot elégedettségüknek azzal kapcsolatban, hogy sikeresen lezárult a magyar hatóságokkal folytatott tárgyalássorozat.

„2006 decemberében Magyarország az elsők között nyújtotta be programcsomagját az Európai Bizottsághoz, én pedig csak gratulálni tudok ehhez a teljesítményhez. Először fordul elő, hogy Magyarország minden régiója számára ‛testre szabott’ programot dolgozott ki, amelyek minden bizonnyal hozzájárulnak az országban zajló jelentős reformfolyamatok sikeréhez.” – tette hozzá Danuta Hübner.

Vladimir ©pidla biztos üdvözlő szavai szerint Magyarország egyike volt azon kevés tagállamoknak, amelyeknek összes operatív programját elfogadták már. A biztos gratulációjában így fogalmazott: „Az ESZA társfinanszírozásában megvalósuló magyar operatív programok valódi elkötelezettséget tükröznek az emberi erőforrásba való beruházás magas minősége és fokozott intenzitása mellett. Ez is azt mutatja, hogy az európai reformprogram középpontjában valóban a több és jobb munkahely megteremtése áll. A stratégia nyomán fellendül a foglalkoztatás, tökéletesednek a szakmai készségek, javul a társadalmi integráció helyzete, valamint hatékonyabbá válik a közigazgatás. Az igazi feladatot most e nagy ívű stratégia végrehajtása jelenti. Ehhez kívánok Magyarországnak nagyon sok sikert.”

Bajnai Gordon, önkormányzati és településfejlesztési miniszter így reagált: „Az, hogy az Európai Bizottság a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó valamennyi operatív programunkat elfogadta – és ezzel a legelső uniós tagállamok között vagyunk –, minden magyar állampolgár közös sikere. Az ország fejlesztési tervének végrehajtása össznemzeti feladat, azaz e programok nem csak lehetőségeket kínálnak, hanem egyben komoly felelősséget is jelentenek az ország minden lakosa számára. A terveket közösen dolgoztuk ki, így azok sikeres megvalósítása is közös feladatunk.”

A 15 operatív program közül 7 regionális és 8 ágazati program, melyek közül a Közlekedési Operatív Program az egyik legkiemelkedőbb. Ennek keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból közel 6,2 milliárd euró jut a beruházásokra, míg a „Környezet és energia” program közel 4,2 milliárd euróval gazdálkodhat. Magyarország mindehhez 4,4 milliárd euróval járul hozzá.

Az Európai Bizottság üdvözölte a magyar hatóságok elkötelezettségét a transzeurópai közlekedési hálózatok iránt, ami abban nyilvánul meg, hogy a támogatások 50%-át a fenntartható közlekedésre, míg másik 50%-át a közutakra fordítják. A környezetvédelem terén Magyarország további lépéseket tesz annak érdekében, hogy megfeleljen az európai környezetvédelmi jogszabályoknak (víz-keretirányelv, árvízvédelmi rendeletek stb.) Az ERFA által összesen 1,9 milliárd euróval finanszírozott „Társadalmi infrastruktúra” elnevezésű program keretében az oktatási ágazat (iskolák) és a kórházak korszerűsítésére nyílik lehetőség.

Az Európai Szociális Alapból (ESZA) származó uniós támogatások folyósítása két operatív programon keresztül valósul meg: az egyik a közel 3,5 milliárd eurós támogatásban részesülő „Társadalmi megújulás” elnevezésű program, amelynek célja, hogy a foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség javításával, továbbá magas színvonalú oktatással és az oktatás mindenki számára való biztosításával növelje a munkaerő-piaci részvételt. Az operatív program középpontjában emellett a felsőoktatás tartalmának és szerveződésének fejlesztése, a társadalmi integráció illetve részvétel megerősítése, az egészségmegőrzés valamint a humán erőforrás egészségügyi rendszerek terén való fejlesztése áll. Az Államreform Operatív Program a tervek szerint 146,5 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat, amellyel – a folyamatok felülvizsgálatával és bizonyos szervezeti fejlesztésekkel, valamint a közigazgatási humán erőforrás minőségének javításával – javulhat a közigazgatás teljesítményének hatékonysága.

Az ERFA emellett az Európai Területi Együttműködési Célkitűzés finanszírozásában is részt vesz. Magyarország a következő hetekben elfogadásra váró operatív programokban is szerepet vállal, amelyek a következő területeket érintik:
  • Határokon átívelő együttműködés Szlovákiával, Ausztriával, Romániával és Szlovéniával,
  • Transznacionális együttműködés Európa közép-keleti és délkeleti régiói között,
  • Az Európai Unió területén megvalósuló régiók közötti együttműködés a tagállamok között.

Most, hogy a programok elfogadására sor került, az „irányító hatóságok” (azaz a vonatkozó nemzeti és regionális hatóságok) nekiláthatnak a szakpolitika végrehajtásának és kiválaszthatják az adott térségben megvalósítandó konkrét projekteket.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ