Ötven éves az Európai Parlament - ünnepség Strasbourgban

2008.03.13. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

Strasbourgban, március 12-én délután ünnepelte ötvenedik születésnapját az Európai Parlament. Az ünnepségre az uniós intézmények vezetői mellett meghívást kaptak az európai nemzeti parlamentek elnökei, EP korábbi elnökei és főtitkárai is.

Az Európai Parlament 2008. március 19-én lesz ötven éves, elődje a kizárólag konzultációs jogokkal rendelkező Európai Parlamenti Közgyűlés ugyanis 1958. március 19-én, Strasbourgban tartotta alakuló ülését.

Ötven év alatt a 142 kinevezett tagból álló, négy munkanyelvet használó közgyűlésből közvetlenül választott, 23 nyelvű, széles körű jogalkotói, költségvetési és ellenőrzési jogkörökkel bíró Európai Parlament jött létre.

A lisszaboni szerződés ratifikálását és a 2009. júniusi EP-választásokat követően 751 képviselőből álló, még erősebb jogosítványokkal rendelkező parlament ül majd össze.

A március 12-én, 15.00-kor kezdődő ünnepélyes ülésen részt vett Hans-Gert Pöttering az EP és José Barroso, az Európai Bizottság elnöke, valamint Janez Janša, szlovén miniszterelnök, a Tanács soros elnöke. A parlamenti ülésteremben fellépett az Európai Unió Ifjúsági Zenekara. A magyar Országgyűlést Mandur László alelnök képviselte.

Kiemelkedő jelentőségű jogszabályok az EP-ben (2004-től máig)

 • 2008. január 16. - Fogyasztói hitelek
Az Európai Parlamentben megszavazott irányelv szerint a hitelezőknek egész Európában egységes módon, teljes körű tájékoztatást kell nyújtaniuk a fogyasztói hitelekről. A fogyasztó tizennégy napig elállhat a szerződéstől, illetve határidő előtt is visszafizetheti a hitelt. A jogszabály a (megközelítőleg) 50 ezer és 19 millió forint közötti hitelekre terjed ki.
 • 2007. május 23. - A roamingdíjak csökkentése
2007 nyarától csökken a mobiltelefonok külföldi használatának (barangolás vagy roaming) díja, 2009-ig pedig még tovább mérséklődik, miután az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az új, „eurotarifát” előíró uniós rendeletet.
 • 2006. december 13. - REACH - vegyi anyagok szabályozása
Mintegy háromévnyi tárgyalás után az EP december 13-án 529 igen, 98 nem, 24 tartózkodó szavazattal elfogadta a REACH-et, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló jogszabályt. Az új szabályozás minden olyan terméknél kötelező biztonságossági értékelést követel meg, amelyet évi egy tonnánál nagyobb mennyiségben importálnak, vagy állítanak elő. Ebbe a körbe mintegy 30 ezer vegyi anyag tartozik.
 • 2006. november 15. - Szolgáltatási irányelv
Az Európai Parlament által elfogadott irányelv értelmében a mostanihoz képest számos szektorban - például az építőiparban és a turizmusban - könnyebb lesz szolgáltatásokat nyújtani egy másik tagállamban. Az a tagország, amelynek területén a szolgáltatást nyújtják, nem alkalmazhat semmilyen hátrányos megkülönböztetést a más EU-országból érkező cégekkel szemben.
 • 2005. november 16. - Légitársaságok feketelistája
Az EP nagy többséggel fogadta el azt a jogszabályt, amely szerint uniós feketelistát állítanak össze azokról a légitársaságokról, amelyek nem tartják be megfelelően a biztonsági előírásokat.

Az EP jogalkotó szerepének erősödése

 • 1958. március 19. - Konzultációs jogkör
Az Európai Parlamenti Közgyűlés alakuló ülése Strasbourgban. A Közgyűlés konzultációt folytat a Tanáccsal.
 • 1962. március 30.
A Közgyűlés úgy dönt, a jövőben Európai Parlamentnek nevezi magát.
 • 1970. április 22. - Költségvetési jogkörök
Luxembourgban aláírják a Szerződés költségvetési eljárásra vonatkozó előírásainak módosítását. A tagállami befizetések saját forrásokkal történő helyettesítését követően növekszik az EP költségvetési hatásköre.
 • 1973. október 15. - Tanács-EP
A Tanács intézkedéseket fogad el az EP-vel való együttműködés fokozásáról a kereskedelmi megállapodások megkötése és a konzultáció területén.
 • 1974. december 9-10. - Közvetlen választás
A párizsi csúcs úgy dönt, az EP-t közvetlenül, általános választójog alapján fogják választani.
 • 1975. március 4. - Egyeztetési eljárás
Az EP költségvetési hatáskörének növelését követően közös nyilatkozat születik az egyeztetési eljárás bevezetéséről.
 • 1975. július 22. - Költségvetési jogkörök
Brüsszelben aláírják a Szerződés egyes pénzügyi intézkedéseinek módosítását. Erősödnek az EP költségvetési jogkörei (az EP elutasíthatja a költségvetést, illetve mentesítést kell adnia a Bizottságnak a büdzsé végrehajtásáról). A módosítás 1977. június 1-jén lépett életbe.
 • 1976. szeptember 20. - A közvetlen választásról szóló jogszabály
Brüsszelben jogszabályt fogadnak el az EP-képviselők közvetlen és általános megválasztásáról.
 • 1984. február 14. - Spinelli-jelentés az EU-ról
Az EP 237 igen, 31 nem, 43 tartózkodó szavazattal elfogadja az Európai Unió létrehozását előirányzó Spinelli-jelentést.
 • 1987. június 29-30. - EP-elnök az Európai Tanács ülésén
Európai Tanács Brüsszelben. Ez az első alkalom, amikor az ülés kezdetén az EP elnöke mond beszédet.
 • 1987. július 1. - Egységes Európai Okmány: együttműködés és hozzájárulás
Az Egységes Európai Okmány életbe lépése. Hivatalossá válik az Európai Parlament elnevezés. Bevezetik az együttműködési eljárást (jog a második olvasatra) és a hozzájárulási eljárást (az EP hozzájárulása szükséges a nemzetközi egyezmények megkötéséhez és az unió bővítéséhez).
 • 1992. február 7. - Maastrichti Szerződés: együttdöntés
A Maastrichti Szerződés aláírása (hatályba lépés: 1993. november 1.) Az együttdöntési eljárás bevezetése 15 jogi területen. A Bizottságot ettől kezdve az EP-nek kell megszavaznia, a parlament nevezi ki az Európai Ombudsmant is.
 • 1995. január 18. - A Bizottság kinevezése
A képviselők 417-104 arányban támogatják a Santer-bizottságot.
 • 1997. október 2. - Amszterdami Szerződés: a Bizottság elnökének jóváhagyása
Az Amszterdami Szerződés aláírása. Egyszerűsödik az együttdöntési eljárás, amelyet 32 területre terjesztenek ki. Az EP dönt a Bizottság elnökéről. (Hatályba lépés: 1999. május 1.)
 • 2001. február 26. - Nizzai Szerződés
A Nizzai Szerződés aláírása: 37 együttdöntési terület. (Hatályba lépés 2003. február 2.)
 • 2007. március 25. - Berlini Nyilatkozat
Berlini Nyilatkozat a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulóján.
 • 2007. augusztus-október - Kormányközi konferencia
A reformszerződésről tartott kormányközi konferencián az EP három képviselője vesz részt.
 • 2007. december 12. - Alapvető Jogok Chartája
Az Alapjogok Chartájának ünnepélyes aláírása Strasbourgban.
 • 2007. december 13. - Lisszaboni Szerződés: a Bizottság elnökének kinevezése
A Lisszaboni Szerződés aláírása. Az együttdöntés 90 területre terjed ki, az EP az európai választások eredményének figyelembe vételével, az Európai Tanács javaslatára nevezi ki a Bizottság elnökét.

Az Európai Parlament emberi jogi elismerése, a Szaharov-díj kitüntetettjei

 • 1988 Nelson Mandela és Anatolij Marcsenko (poszthumusz)
 • 1989 Alexander Dubček
 • 1990 Aung San Suu Kyi
 • 1991 Adem Demaçi
 • 1992 Las Madres de la Plaza de Mayo
 • 1993 Oslobodjenje
 • 1994 Taslima Nasreen
 • 1995 Leyla Zana
 • 1996 Vei Csing-seng
 • 1997 Salima Ghezali
 • 1998 Ibrahim Rugova
 • 1999 José Alejandro Xanana Gusmão
 • 2000 ¡Basta Ya!
 • 2001 Izzat Ghazzawi, Nurit Peled-Elhanan és Dom Zacarias Kamwenho
 • 2002 Oswaldo José Payá Sardiñas
 • 2003 Az ENSZ és főtitkára Kofi Annan
 • 2004 Zhanna Litvina, a Fehérorosz Újságíró-szövetség elnöke
 • 2005 Asszonyok Fehérben, Hauwa Ibrahim, Riporterek Határok Nélkül
 • 2006 Aljakszandr Milinkevics
 • 2007 Szalih Mahmúd Oszman
 • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ