Mire figyeljünk utazásunk során?

2008.03.27. Jogi Fórum / FEOSZ

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége tematikus sajtóközlemények segítségével kívánja felhívni a fogyasztók figyelmét egy-egy jogterület, szerződéstípus, fogyasztók érdekeit védő szabályozására.

Utazási szerződések esetén a jogszabály előírása alapján az utazási szerződést kötelező írásba foglalni, és annak egyik példányát át kell adni az utas részére.

Fontos kihangsúlyozni, hogy nem ugyanazok a jogok illetik meg az utazni vágyókat, ha az utazás különböző alkotóelemeit (pl.: utazás, út egyes állomásain való tartózkodás, szállás, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, egyéb turisztikai szolgáltatás) egy utazási csomag keretében veszik igénybe (tehát az alkotóelemek közül minimum kettőt), vagy külön rendelik meg az egyes elemeket. A szigorúbb -fogyasztóknak jelentősebb jogokat biztosító- előírások csak akkor illetik meg az utazókat, ha utazási csomagban rendelik meg a szolgáltatást.

Gyakori kérdés, hogy elállhat-e az utas, vagy az utazási vállalkozó a szerződéstől. Az utazási vállalkozó legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal állhat el írásban tett nyilatkozatával, ilyen esetben az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt. Amennyiben helyettesítő szolgáltatás nyújtására az utazási vállalkozó nem képes, vagy az utas nem tart rá igényt, akkor az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után évi 20 % mértékű kamat megfizetését. Bizonyos esetekben az utas az elállás következtében felmerült kárának megtérítésére is igényt tarthat.

Az utas az utazás megkezdése előtt írásbeli nyilatkozatával bármikor elállhat a szerződéstől. Amennyiben saját érdekkörében felmerült ok miatt áll el az utazás megkezdése előtt kevesebb, mint 35 nappal, akkor az utazási vállalkozó megfelelő kártalanítást igényelhet, melynek összege nem haladhatja meg az utas által fizetendő részvételi díj összegét.

Tapasztalataink szerint a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy mi a teendőjük abban az esetben, ha panaszuk van az utazással, szállással, ellátással kapcsolatosan. Első és legfontosabb teendő, hogy az utazási iroda által biztosított idegenvezetőt keressük meg panaszunkkal, és vetessünk fel vele jegyzőkönyvet, melynek egy példányát meg kell kapnunk. Az utazási irodának az idegenvezetőn keresztül meg kell próbálni ott a helyszínen rögtön orvosolni a panaszt. Ez történhet akár másik szálláshely biztosításával is.

Amennyiben az idegenvezető nem hajlandó panaszunkról jegyzőkönyvet felvenni, akkor is írjuk azt le azzal a megjegyzéssel, hogy a jegyzőkönyv felvételét az idegenvezető kérésünk ellenére elutasította, és utastársainkkal írassuk alá. Ezen kívül mindenképpen érdemes fényképeket vagy videofelvételt is készíteni, amivel a későbbiekben itthon tudjuk bizonyítani panaszunkat.

Amint hazaérkeztünk, haladéktalanul jelezzük az utazási irodának panaszunkat, és ha ezt követően sem rendeződik megnyugtatóan az ügy, akkor a békéltető testülethez lehet fordulni.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ