TASZ az Európai Betegjogi Napról

2008.04.16. Jogi Fórum / TASZ

2008. április 18. az Európai Betegjogi Nap, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet ezúton is szeretné felhívni a figyelmet, a betegeket megillető jogok alapvető fontosságára egy megfelelően működő egészségügyi rendszerben.

A TASZ már az 1994-es megalakulása óta különös hangsúlyt fektet az egyént az egészségügyben megillető jogokra, tevékenysége során mindig kiállt azért, hogy az emberek szabadon dönthessenek a személyüket és életüket érintő kérdésekben. Azért tartják különösen fontos és védelmet igénylő területnek a beteg jogokét, mert az e kérdéskörben hozott döntésekben tükröződik az életről, az egészségről, a testi szenvedésről, a halálról alkotott véleményünk, ugyanakkor e döntések meghozatala során kétségkívül kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. A kiszolgáltatottság érzése nem csak a betegségnek köszönhető, hanem a döntés súlyából is fakadhat. E kiszolgáltatott helyzeten sokat segíthet, ha a minket emberként megillető jogok az egészségügyi rendszerben is biztosítottak számunkra.

2002-ben a Cittadinanzattiva - Active Citizenship Network megalkotta az Európai Betegjogi Kartát, amely 14 betegjogot sorolja fel. Az ő kezdeményezésükre jött létre a betegek jogainak európai napja is, amely ugyan még nem hivatalos, az Európai Bizottság által jóváhagyott, de reméljük, a jövőben az lesz.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezik ugyan az egyes betegjogok részletes szabályairól, mégis a TASZ az Európai Betegjogi Nap kapcsán, szeretne rámutatni, hogy a sokat hangoztatott financiális kérdések mellett az embereket az egészségügyi ellátás kapcsán megillető alapvető jogok mellőzhetetlen szerepére. Hisz nem a megfelelő szabályozás az egyedülálló kritériuma e jogok érvényesülésének, a gyakorlat is legalább ilyen fontos kérdés. Sajnos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy igen sok visszásság történik e jogok alkalmazása során, különösen a tájékoztatáshoz való jog és ezzel kapcsolatosan az orvosi dokumentáció megismerésének jog hiányos érvényesülése adhat aggodalomra okot. Az európai nap kapcsán a TASZ levelet írt a releváns állami szerveknek, intézményeknek, amelyet olvasható honlapjukon, csak úgy, mint az Európai Betegjogi Karta magyar fordítását. Április 18-án a TASZ önkéntesei az ország négy orvostudományi karára szórólapokat fognak eljuttatni, amelyek pontokba szedve tartalmazzák egyrészt a Kartában, másrészt a magyar egészségügyi törvényben szabályozott betegjogokat.

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
EGÉSZSÉGÜGY
TASZ